ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 01/08/2016 TARİHLİ TEMMUZ AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

19-09-2016

 

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 02/08/2016 TARİHLİ AĞUSTOS AYI 1. BİRLEŞİM  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 02/08/2016

KARAR NO         : 35

 

Alaçam Belediye Meclisinin 02/08/2016 tarihli toplantısında gündemin 1’nci maddesini teşkil eden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce Belediyemiz adına tahsis edilen 207.000,00 TL ile satın alınacak olan  1 Adet Ford Cargo 1832 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun alımı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu hibe araç kamu hizmetlerine tahsis edildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesinin ( s ) bendinin 9’uncu fıkrası hükmü uyarınca haczedilemeyeceği ve hiçbir şekilde satılamayacağı ve bu kararın bir örneğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmasına işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR TARİHİ  : 02/08/2016

KARAR NO         : 36

           

Alaçam Belediye Meclisinin 02/08/2016 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; Belediye Meclisimizin 01.07.2016 tarih ve ( 34 ) sayılı kararı ile Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet Arazi Binek Aracının satın alınmasına karar verilmiştir.

Belediyemizin maddi imkanları söz konusu aracın satın alınması için yeterli olmadığından, aracın satın alınabilmesi, İlçemiz Yenicami Mahallesi Belediye Caddesinin kaldırım çalışmaları, Kızlan Garajı Mevkinin parke taşı kaplamaları  ile  acil ödenmesi gereken piyasa borçlarımızda kullanılmak üzere 500.000,00 TL’ sına ihtiyacımız olduğundan bu miktarın banka kredisi olarak temin edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda oy birliği ile kabul edildi.

 

        Hadi UYAR                                  Hasan SAĞLIK                            Selahattin ALKAN

       Meclis Başkanı                            Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

 

 

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2016 TARİHLİ EYLÜL AYI MUTAT  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 05/09/2016

KARAR NO         : 38

 

 

           Alaçam Belediye Meclisinin 05/09/2016 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; 31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, mevcut kadastro yollarından isimsiz bulunan, ilişik krokide gösterilen sokaklara aşağıda açıklandığı şekilde;

          Yeniköy Mahallesinin Sinop Samsun Karayolu tarafında kalan, girişteki mevcut kadastro yoluna ‘’ 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Sevgi YEŞİLYURT Sokağı ’’  isminin, Doyran Mahallesinde ise Merkez Sokak ile kesişen ara kadastro yoluna ‘’ 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Muhammet Ali AKSU Sokağı ’’ isminin verilmesine, mezkur kararımızın 5393 sayılı Belediye Kanununun 81’inci maddesi hükmü uyarınca Alaçam Kaymakamlığının onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

        Hadi UYAR                                  Hasan SAĞLIK                            Selahattin ALKAN

      Meclis Başkanı                            Meclis Katibi                                 Meclis Katibi