ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 01/09/2016 TARİHLİ TEMMUZ AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

19-09-2016

 

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2016 TARİHLİ EYLÜL AYI MUTAT  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/09/2016

KARAR NO         : 38

 

      Alaçam Belediye Meclisinin 05/09/2016 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; 31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, mevcut kadastro yollarından isimsiz bulunan, ilişik krokide gösterilen sokaklara aşağıda açıklandığı şekilde;

          Yeniköy Mahallesinin Sinop Samsun Karayolu tarafında kalan, girişteki mevcut kadastro yoluna ‘’ 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Sevgi YEŞİLYURT Sokağı ’’  isminin, Doyran Mahallesinde ise Merkez Sokak ile kesişen ara kadastro yoluna ‘’ 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Muhammet Ali AKSU Sokağı ’’ isminin verilmesine, mezkur kararımızın 5393 sayılı Belediye Kanununun 81’inci maddesi hükmü uyarınca Alaçam Kaymakamlığının onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

     Hadi UYAR                                  Hasan SAĞLIK                            Selahattin ALKAN

      Meclis Başkanı                            Meclis Katibi                                 Meclis Katibi