ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 02/12/2016 TARİHLİ ARALIK AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETİ

06-12-2016

 

T.C.

ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

TOPLANTI DÖNEMİ       : ARALIK - 2016

BİRLEŞİM NO                 : 1

OTURUM NO                  : 1

KARAR NO                     :  46

KARAR TARİHİ               : 02/12/2016

 

İNCELEME                      :

 

            Fen İşleri Amirliğinin  14/11/2016 tarihli ve 58155419–349/1368 sayılı yazısı incelendi.

 

KARAR                           :            

                       

            İlçemizin Yenicami Mahallesi E35d-13d-1d ve E35d-13d-4a no’lu imar paftalarında bulunan Anneler Parkı ve Alaçam Meslek Yüksek Okulunun bulunduğu alanda yapılan,           Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih ve ( 16 ) sayılı imar planı değişikliği kararına,  Selim YILMAZ, Sezgin ERKEN ve Uğur ERKEN’in vekili Avukat Ali KORKMAZ tarafından sunulan 18.10.2016 tarihli dilekçeyle itiraz edilmiş ve kararın iptal edilmesi talep edilmiştir.

 

          Yenicami Mahallesi E35d-13d-1d ve E35d-13d-4a no’lu imar paftalarında yapılan imar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca hazırlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Genel Planlama Esasları başlıklı 7/a maddesinde; ‘’ Planlar kamu yararı amacıyla yapılır. ’’ hükmüne uygun olarak ve kamu yararı dikkate alınarak yapıldığından söz konusu itirazın reddine 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesi hükmü uyarınca işaretle yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

         Dursun UZ                                 Hasan SAĞLIK                         Selahattin ALKAN

       Meclis 1. Başkan V.                            Meclis Katibi                                Meclis Katib

                             5393 Sayılı Belediye Kanununun 23’üncü maddesi uyarınca uygun görülerek tasdik  edilmiştir.                                                                                                                                                       

                                                                                                                  02/12/2016

                                                  Ercan AYDIN

 Belediye Başkanı V.

 

 

T.C.

ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

TOPLANTI DÖNEMİ       : ARALIK - 2016

BİRLEŞİM NO                 : 1

OTURUM NO                  : 1

KARAR NO                     :  47

KARAR TARİHİ               : 02/12/2016

 

İNCELEME                      :

 

            Belediye Başkanlığının 24/11/2016 tarihli ve 58155419–349.5/336-A sayılı yazısı incelendi.

 

KARAR                           :            

                       

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD Programı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen ‘’ LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi ‘’ kapsamında uygulanacak LEADER yaklaşımı ile sorunların masa başında tespit ve çözümünden ziyade yerel aktörlerin kalkınma sürecine dahil olmasını sağlayarak oluşturulan Yerel Kalkınma Stratejilerinin desteklenmesi ile kırsal alanın sorunlarının çözümüne katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

 

Bu kapsamda, İlçemizde kurulacak olan Alaçam-Yakakent Eylem Grubu Derneği’ne üye olunmasına ve kurulacak olan Alaçam-Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneğinde, Belediyemizi, Belediye Başkanı Hadi UYAR’ın temsil etmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi hükmü uyarınca işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

               Dursun UZ                                 Hasan SAĞLIK                         Selahattin ALKAN

       Meclis 1. Başkan V.                            Meclis Katibi                                Meclis Katibi

                    5393 Sayılı Belediye Kanununun 23’üncü maddesi uyarınca uygun görülerek tasdik edilmiştir

                                                                                                                                              02/12/2016

   Ercan AYDIN

 Belediye Başkanı V.