Etik Komisyonu

17-01-2017

ALAÇAM BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

 

            5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29’uncu maddesi gereğince; etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere;

 

  1. Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın CANSIZ
  2. Mali Hizmetler Müdürü Mustafa ÇELİK
  3. Veteriner Hekim Esra NAZLIM

 

’dan oluşan üç personel ile ‘’ Belediye Etik Komisyonu ‘’ teşekkül edilmiştir.

 

Etik Komisyonu üyeleri, bu görevlerini 5 (beş) yıl süre ile Yönetmelikte belirtilen usül ve esaslara uygun olarak yürütecektir.