ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 03/04/2017 TARİHLİ NİSAN AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

03-04-2017

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 03/04/2017 TARİHLİ NİSAN AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 03/04/2017

KARAR NO         : 11

 

Alaçam Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; İlçemizin Yenicami Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde ve tapuda 108 Ada 2 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hizmet Binası’nın zemin katı ve 1’inci normal katı 1970’li yıllarda, 2’inci normal katı 1980’li yıllarda yapılmış olup, günümüz şartlarında hizmetlerimizin  yürütülmesine imkan vermemektedir.

Belediyemizin çağdaş, modern bir hizmet binasına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu sebeple mevcut hizmet binasının yeniden yapılması, buna ilişkin projenin Belediyemizca yapılarak, projesi yapıldıktan sonra yapım ihalesi ve yapımının İller Bankası tarafından gerçekleştirilmesine ve yapılacak iş ve işlemler ile ilgili olarak Belediye Başkanı Hadi UYAR’ın yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 03/04/2017

KARAR NO         : 12

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; Belediyemiz işçilerinden Adnan KARADAĞ ve Satılmış İNANIR 14/03/2017 tarihi itibariyle emekliye sevk edilmişlerdir. Adnan KARADAĞ’a ödenmesi gereken kıdem tazminatı net 124.291,54.-TL, Satılmış İNANIR’a  ödenmesi gereken kıdem tazminatı ise net  87.514,34 .-TL.dir.

İller Bankası Genel Müdürlüğünün, işçilerin kıdem tazminatının ödenmesi ile ilgili sıkıntı yaşayan Belediyelere yönelik, işçi hesaplarına ödenmek üzere kredi uygulamasının bulunduğu, Belediyemizin de bu işçilerimizin kıdem tazminatlarını ödeme zorluğu içerisinde bulunması sebebiyle, emekli olan işçilerimize ödenmesi için toplam 211.805,88.-TL.                 (İkiyüzonbirbin sekizyüzbeşlira seksensekizkuruş)’nin nakit destek kredisi olarak kullanılmasına, kullanılacak kredide her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hadi UYAR’ın yetkili kılınmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68/e maddeleri hükmü gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 03/04/2017

KARAR NO         : 13

Alaçam Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesi gereğince ;

a) Plan ve Bütçe Komisyonuna ( 5 üye )

b) İmar Komisyonuna ( 5 üye ) ‘nin seçilmesi ile ilgili,

 Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Dursun UZ, Üye Hasan SAĞLIK, Üye Selahattin ALKAN, Üye Ahmet Hasbi SEZGİN ve Üye Atalay YILMAZ’ın,

İmar Komisyonuna Üye Hasan ÇELİK,  Üye Çetin AKÇA, Üye Ayşe TÜRKER, Üye Raziye KÖK ve Üye Recep ÇOLAKOĞLU’nun 1 ( bir ) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 03/04/2017

KARAR NO         : 14

 

Alaçam Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli toplantısında gündemin 4.maddesini teşkil eden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 33’üncü maddesi gereğince, Belediye Encümeninde bir yıl süre ile görev yapmak üzere ( 2 ) üyenin seçilmesi ile ilgili olduğundan, seçimin yasa gereği gizli oy ile yapılması gerektiğinden, beyaz renkte aynı ebatta daha önce hazırlanan mühürlü oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı ve toplandı.

Yapılan oylama sonucunda;

Üye Sebahattin TURAL ( 15 ) oy, Üye Ercan AYDIN ( 15 ) oy alarak, Belediye Encümeninde  bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

 

KARAR TARİHİ  : 03/04/2017

KARAR NO         : 15

 

Alaçam Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli toplantısında gündemin 6’ncı maddesini teşkil eden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 41’inci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak çıkarılan 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ” hükümleri uyarınca Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2016 Yılı İdari Faaliyet Raporunun kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

            Hadi UYAR                                 Hasan SAĞLIK                          Selahattin ALKAN                                                       

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                 Meclis Katibi