ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 03/05/2017 TARİHLİ MAYIS AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

15-05-2017

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 04/05/2017 TARİHLİ MAYIS AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 04/05/2017

KARAR NO         : 16

 

 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ‘’Kesin Hesabın Düzenlenmesi ve Görüşülmesi’’ başlıklı 40’ıncı maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 64’üncü maddesi gereğince, 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının aynen kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 04/05/2017

KARAR NO         : 17

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden;        Türkiye Belediyeler Birliği tarafından satın alınan 1 adet 2017 model Ford Cargo 2533 D şasi üzerine 12 m3 köşeli tip Damperli Kamyon TBB Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 4367 sayılı yazıları ile Belediyemiz adına bedelsiz olarak devredilmiştir.

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin ( g ) bendi   hükmü uyarınca söz konusu 1 adet kamyon bağışının  kabul edilerek, aracın Belediyemiz adına tesciline, kamu, kurum ve kuruluşlarında yapılacak olan  iş ve işlemleri takip etmek üzere Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın CANSIZ’ın yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

           

 

 

            Hadi UYAR                                 Hasan SAĞLIK                          Selahattin ALKAN                                                      

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                 Meclis Katibi