ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 02/06/2017 TARİHLİ HAZİRAN AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

28-06-2017

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 02/06/2017 TARİHLİ HAZİRAN AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

KARAR TARİHİ  : 02/06/2017

KARAR NO         : 18

 

 

                      Alaçam Belediye Meclisinin 02/06/2017 tarihli toplantısında gündemin 1.maddesini teşkil eden; mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlçemizin Geyikkoşan Mevkiinde bulunan ve Alaçam Öğretmenevi olarak kullanılan  binamızın kiralama süresi 31.05.2017 tarihinde sona erdiğinden, söz konusu binanın, yine Alaçam Öğretmenevi olarak kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına,  kiralamaya ilişkin dosyasında mevcut sözleşme, şartname ve protokol hükümlerine bağlı kalınmasına, ayrıca Belediyemiz hizmetleri ile ilgili ihtiyaç halinde Öğretmenevinde mevcut 2 adet odanın Belediyemiz adına ücretsiz tahsisine, yemek hizmetlerinde % 15 indirim sağlanmasına, halen uygulanmakta olan 2.065.00.-TL aylık kira bedelinin ilk yıl için 2.300.00 TL’ye yükseltilmesine ve müteakip yıl ise kira bedeline Türkiye İstatistik Kurumunun bir önceki yılın aynı ayına göre belirlenen Ü.F.E. katsayısı oranında artış yapılarak 2 yıl süreyle, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi hükmü gereğince tahsisine yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

            Hadi UYAR                                 Hasan SAĞLIK                              Raziye KÖK                                                      

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                Meclis Katibi

                                                                                                                          (YEDEK)