ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 07/07/2017 TARİHLİ TEMMUZ AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

19-07-2017

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 07/07/2017 TARİHLİ TEMMUZ AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 07/07/2017

KARAR NO         : 19

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; Belediyemizin hizmet binasının İller Bankası tarafından yapımına ilişkin Belediye Meclisimizce 03.04.2017 tarih ve ( 11 ) sayılı karar alınmış olup, buna ilişkin proje hazırlattırılmıştır.

            Hizmet binamızın yenilenmesini Belediyemiz imkanları ile gerçekleştirmek mümkün bulunmadığından, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68/e maddeleri  gereğince, söz konusu iş ile ilgili İller Bankasından 4.000.000,00 TL. kredi kullanılmasına yapılan açık oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 07/07/2017

KARAR NO         : 20

 

Alaçam Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; İlçemizdeki çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve daha sağlıklı bir şekilde temizlenmesi amacıyla kullanılmak üzere 2 adet çöp toplama aracının temin edilmesine yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 07/07/2017

KARAR NO         : 21

 

Alaçam Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; Belediyemizin fen hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet silindir iş makinesinin satın alma yoluyla temin edilmesine işaretle yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 07/07/2017

KARAR NO         : 22

 

Alaçam Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden; Belediyemizin fen işleri ile imar işleri hizmetleri,  Fen İşleri Birimi olarak, tek birim idaresinde yürütülmektedir. Söz konusu hizmetlerimizin çağdaş belediyecilik anlayışı ile yerine getirilebilmesi ve beldemize daha iyi hizmet verebilmemiz amacıyla fen ve imar hizmetlerimizin birbirinden ayrılması gerekmektedir.

 2018 Mali Yılı bütçesinde yer almak üzere, Belediyemiz norm kadrosunda da mevcudu bulunan ‘’İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’’ adı ile yeni bir birim  oluşturulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48’inci maddesi hükmü gereğince, yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

    Dursun UZ                              Hasan SAĞLIK                            Raziye KÖK                                                      

         Meclis 1. Başkan V.                        Meclis Katibi                               Meclis Katibi