ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2017 TARİHLİ EYLÜL AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi

15-09-2017

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2017 TARİHLİ EYLÜL AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/09/2017

KARAR NO         : 24

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; 22/07/2007 tarih ve 26422 sayılı Resmî Gazete yayınlanmış olan, “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik “ hükümlerine istinaden, (II) ve (III) sayılı cetvellerin aynen kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/l bendi hükümleri ve aynı kanunun 49’uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, işaretle yapılan oylama sonunda oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/09/2017

KARAR NO         : 25

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen taşınmazların, gayrimenkullerin satışı, takas edilmesi, kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi, kamulaştırılan yerlerin  diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla bedeline karşı takas edilmesi ve satışının yapılabilmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile kabul edildi.

 

            

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARSEL

CİNS

YÜZÖLÇÜMÜ

1

FATİH

GÖÇKÜN YOLU

409

10

ARSA

269,25

2

FATİH

GÖÇKÜN YOLU

413

1

ARSA

328

3

FATİH

GEYİKKOŞAN CADDESİ

425

1

TARLA

541,75

4

FATİH

GEYİKKOŞAN

427

11

TARLA

454,88

5

FATİH

GEYİKKOŞAN CADDESİ

482

33

ARSA

697,22

6

FATİH

GEYİKKOŞAN CADDESİ

482

34

ARSA

694,18

7

FATİH

GEYİKKOŞAN

427

12

TARLA

65,24

8

FATİH

GEYİKKOŞAN

428

1

TARLA

83,96

9

FATİH

GEYİKKOŞAN

428

2

TARLA

4,18

10

YENİCAMİİ

 SET YOLU

117

3

ARSA

1105,54

11

YENİCAMİİ

 SET YOLU

117

4

ARSA

746,24

12

YENİCAMİİ

 SET YOLU

117

5

ARSA

3191,46

13

YENİCAMİİ

SET YOLU 

117

6

ARSA

229,51

14

YENİCAMİİ

SET YOLU

117

7

ARSA

1009,52

15

YENİCAMİİ

SET YOLU

117

8

ARSA

302,81

16

YENİCAMİİ

 SET YOLU

117

9

ARSA

274,81

17

YENİCAMİİ

 BAFRA CADDESİ

219

10

ARSA

2530,15

18

YENİCAMİİ

 -

76

21

ARSA

272,43

19

YENİCAMİİ

 -

76

22

ARSA

269,26

20

YENİCAMİİ

 -

607

9

ARSA

1355,1

21

YENİCAMİİ

 -

607

10

ARSA

1273,25

22

KARŞIYAKA

 -

19

3

ARSA

80,65

23

KARŞIYAKA

 -

19

4

ARSA

38,08

24

YAKACIK

 ESKİ BAFRA CADDESİ

134

8

ARSA

960

           Hadi UYAR                                 Hasan SAĞLIK                          Selahattin ALKAN                                                      

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                 Meclis Katibi