ARSA SATIŞ İLANI

09-10-2017

ALAÇAM BELEDİYESİNE AİT FATİH MAHALLESİ  GEYİKKOŞAN CADDESİ 425 ADA 1, 427 ADA 11, 482 ADA 33, 482 ADA 34, KARŞIYAKA MAHALLESİ SELANİK CADDESİ 19 ADA 3 VE 19 ADA 4, YAKACIK MAHALLESİ ESKİ BAFRA CADDESİ 134 ADA 8 NOLU PARSELLERDE KAYITLI  TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN  İLAN

 

            1.Alaçam Belediye Başkanlığına ait  aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

            2. İhaleye konu taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır.  

                                                                                

         S.NO      NİTELİK :   ADA          :  PARSEL     :MİKTARI I : MUHAMMEN  BEDELİ           :    TEMİNAT       :

          1          Arsa           425              1            541,75 m2               97.515,00 TL                2.925,45 TL

          2          Arsa           427             11           454,88 m2               81.878,40 TL                2.456,35 TL

          3          Arsa           482             33           697,22 m2             139.444,00 TL                4.183,32 TL

          4          Arsa           482             34           694,18 m2             138.836,00 TL                4.165,08 TL

          5          Arsa            19               3              80,65 m2                 8.065,00 TL                   241,95 TL

          6          Arsa            19               4              38,08 m2                 3.808,00 TL                   114,24 TL

          7          Arsa           134              8            960,00 m2               76.800,00 TL                2.304,00 TL

              

          3. İhale Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı salonunda 19.10.2017 Perşembe günü saat 14.00 de yapılacaktır.

          4. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilecektir.

          5. İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5 ve 6. maddelerindeki yazılı şartları taşımaları gerekmektedir.

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

A) Gerçek Kişi :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Kanuni ikametgah

-Geçici teminat

-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

-Vekaleten gireceklerin noterden düzenlenmiş vekaletname örneği

B)TÜZEL KİŞİ :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Bağlı bulunduğu odadan ticaret sicil belgesi

-Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair Noter tasdikli yetki belgesi

-Geçici teminat

-Noter tasdikli imza sirküsü

C)ORTAK GİRİŞİM OLUNMASI HALİNDE :

Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.   İlan olunur.

                                                                                                                                     Hadi UYAR

                                                                                                                                  Belediye Başkanı