ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/10/2017 TARİHLİ EKİM AYI 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi

20-10-2017

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/10/2017 TARİHLİ EKİM AYI 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

KARAR TARİHİ  : 05/10/2017

KARAR NO         : 26

Alaçam Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarihli toplantısında gündemin 1’nci maddesini teşkil eden; kurumsal marketlerle (A-101, BİM ve ŞOK vb. ) ilgili konu 11.09.2017 tarihli İmar Komisyon toplantısında ‘’Ülke genelinde Belediyelerce herhangi bir standart geliştirilmediğinden, bu tür işyerlerinin açılmasına İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile herhangi bir kısıtlama getirilmediğinden, kanun ve yönetmelikle bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut uygulamaya devam edilmesi ‘’ yönünde değerlendirilmiş olup, imar komisyon raporunun aynen onanmasına ve mevcut uygulamaya devam edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

KARAR TARİHİ  : 05/10/2017

KARAR NO         : 27

Alaçam Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarihli toplantısında gündemin 6’ncı maddesini teşkil eden; 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasının       ( g ) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70’inci maddesi uyarınca;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen bölgede faaliyet gösteren ilgili firmanın dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine,

  1. Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen, her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,
  2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;
  1. Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Samsun, Alaçam Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verilmesine,
  2. İlçemizdeki dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve altyapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalandırılmasına,
  3. Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılmasının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine,işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/10/2017

KARAR NO         : 28

    Alaçam Belediye Meclisinin 05/10/2017 tarihli toplantısında gündemin 7’nci maddesini teşkil eden; Alaçam Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün 04.10.2017 tarih ve 279 sayılı yazısına istinaden; 29 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapılan Bocce Petank Balkan Şampiyonasında; Üçlü ve Çift Genç Kadınlar kategorisinde Balkan Şampiyonluğu ve Tek Genç Kadınlar kategorisinde Balkan ikinciliği kazanarak ülkemizi başarıyla temsil eden, İlçemiz sporcusu Aylin EMİR ile Antrenör Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan BOZDEMİR’in, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesi ( b ) bendi hükmü uyarınca 1’er adet yarım altın ile ödüllendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Hadi UYAR                                 Hasan SAĞLIK                          Raziye KÖK                                                     

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                            Meclis Katibi