ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 06/11/2017 TARİHLİ KASIM AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

09-11-2017

 

KARAR TARİHİ  : 06/11/2017

KARAR NO         : 33

Alaçam Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarihli toplantısında, gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; Belediyemizce hazırlanan Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (m) bendi hükmü gereğince Belediye Meclisince kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 06/11/2017

KARAR NO         : 34

Alaçam Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; İlçemizin, E-35d-13d1-c3, E-35d-13d2-d1, E-35d-13d2-d2, E-35d-13d-2c, E-35d-13d2-d4, E-35D-13d-4b ve E-35d-13d-3a no’lu paftaları üzerinde; Namık Kemal Caddesi ile Sanayi Caddesinin kesiştiği nokta, Sanayi Caddesinin Samsun-Sinop Karayolu ile birleştiği nokta ve o noktanın 500 metre doğusunda, imar planındaki 20 metrelik taşıt yolunun ( Eski Tekel Depolarının ana yol üzerindeki sınır bitiminden başlayan ) Namık Kemal Caddesi ile birleştiği noktalar arasında kalan alan ile TOKİ konutlarının yapılması planlanan 130 Ada 71 no’lu parsel de dahil olmak üzere; mevcut haliyle Yakacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın, Alparslan Mahallesi sınırlarına dahil edilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 9’uncu maddesinin 2’inci fıkrası hükmü gereğince, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

KARAR TARİHİ  : 06/11/2017

KARAR NO         : 35

Alaçam Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; Belediyemizin ihtiyacı olan halihazır harita, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilave imar planı işlerinin; İller Bankası A.Ş. tarafından yapılabilmesi amacıyla Belediyemiz ile İller Bankası A.Ş. arasında yapılacak olan her türlü protokol, taahhütname, sözleşme, şartname vb. belgelerin Belediyemiz adına düzenlenip, onaylanmasında Belediye Başkanı Hadi UYAR’ın veya görevlendireceği Belediye personelinin yetkili kılınmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.    

          Hadi UYAR                                 Hasan SAĞLIK                          Selahattin ALKAN                                                      

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                 Meclis Katibi