ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/12/2017 TARİHLİ ARALIK AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

11-12-2017

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/12/2017 TARİHLİ ARALIK AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 05/12/2017

KARAR NO         : 36

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli toplantısında, gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahalle ara yollarımızda kullanılmak üzere, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından talep etmiş olduğumuz 2000 ton asfalt yama malzemesine ilişkin düzenlenen protokolü, Belediyemiz adına imazalamaya Belediye Başkanı Hadi UYAR’ın yetkili kılınmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/12/2017

KARAR NO         : 37

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen taşınmazların satışlarının yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARSEL

CİNS

YÜZÖLÇÜMÜ

1

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

104

7

ARSA

342,63 m2

2

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

104

8

ARSA

342,47 m2

3

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

104

9

ARSA

342,30 m2

4

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

104

10

ARSA

342,14 m2

5

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

104

11

ARSA

317,14 m2

6

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

107

1

ARSA

526,47 m2

7

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

107

2

ARSA

464,25 m2

8

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

107

3

ARSA

450,88 m2

9

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

107

4

ARSA

521,89 m2

10

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

109

1

ARSA

375,47 m2

11

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

109

2

ARSA

260,20 m2

12

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

109

3

ARSA

339,91 m2

13

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

109

4

ARSA

353,37 m2

14

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

109

5

ARSA

359,58 m2

15

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

109

7

ARSA

378,00 m2

16

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

109

8

ARSA

408,17 m2

17

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

109

10

ARSA

385,40 m2

18

FATİH

GEYİKKOŞAN

427

12

TARLA

65,24 m2

 

 

KARAR TARİHİ  : 05/12/2017

KARAR NO         : 38

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli toplantısında, gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; Belediyemizce hazırlanan, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (m) bendi hükmü gereğince Belediye Meclisince kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 05/12/2017

KARAR NO         : 39

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden; Belediye hizmet binamızın İller Bankası tarafından yapımına ilişkin Belediye Meclisimizce 03.04.2017 tarih ve (11) sayılı karar alınmış olup, buna ilişkin proje hazırlattırılmıştır. Projenin gerçekleştirilebilmesi için yine Meclisimizin 07.07.2017 tarih ve (19) sayılı kararı ile İller Bankasından 4.000.000,00 TL.’lik kredi kullanılmasına karar verilmiştir. Söz konusu kredi miktarının 2.000.000,00 TL. olarak değerlendirilerek, bu miktar kadar kredi kullanılmasına ve kredi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılabilmesi amacıyla, Belediye Başkanı Hadi UYAR’ın yetkili kılınmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68/e maddeleri gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

        Hadi UYAR                                 Hasan SAĞLIK                         SelahattinALKAN                                                      

     Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                 Meclis Katibi