ALAÇAM BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İHALE İLANI

27-12-2017

ALAÇAM BELEDİYESİ GÖÇKÜN MAHALLESİ  ESKİKÖY MEVKİİ 104 ADA 7-8-9-10-11, 107 ADA 1-2-3-4, 109 ADA 1-2-3-4-5-7-8-10,  FATİH MAHALLESİ GEYİKKOŞAN CADDESİ 427 ADA 12 ve 428 ADA 1 NOLU PARSELLERDE KAYITLI  TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN  İLAN

 

            1.Alaçam Belediye Başkanlığına ait  aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

            2. İhaleye konu taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır.                                                                                 

         S.NO      NİTELİK :   ADA          :  PARSEL     :MİKTARI I : MUHAMMEN  BEDELİ           :    TEMİNAT       :

         1            Arsa           104              7           342,63 m2               75.378,60 TL                  2.261,36 TL

         2            Arsa           104              8           342,47 m2               75.343,40 TL                  2.260,30 TL

         3            Arsa           104              9           342,30 m2               75.306,00 TL                  2.259,18 TL

         4            Arsa           104             10          342,14 m2               75.270,80 TL                  2.258,12 TL

         5            Arsa           104             11          317,14 m2               69.770,80 TL                  2.093,12 TL

         6            Arsa           107              1           526,47 m2             131.617,50 TL                  3.948,53 TL

         7            Arsa           107              2           464,25 m2             116.062,50 TL                  3.481,88 TL

         8            Arsa           107              3           450,88 m2             112.720,00 TL                  3.381,60 TL

         9            Arsa           107              4           521,89 m2             130.472,50 TL                  3.914,18 TL

       10            Arsa           109              1           375,47 m2               93.867,50 TL                  2.816,03 TL

       11            Arsa           109              2           260,20 m2               65.050,00 TL                  1.951,50 TL

       12            Arsa           109              3           339,91 m2               84.977,50 TL                  2.549,33 TL

       13            Arsa           109              4           353,37 m2               88.342,50 TL                  2.650,28 TL

       14            Arsa           109              5           359,58 m2               89.895,00 TL                  2.696,85 TL

       15            Arsa           109              7           378,00 m2               94.500,00 TL                  2.835,00 TL

       16            Arsa           109              8           408,17 m2             102.042,50 TL                  3.061,28 TL

       17            Arsa           109            10           385,40 m2               96.350,00 TL                  2.890,50 TL

       18            Arsa           427            12             65,24 m2               14.352,80 TL                     430,58 TL

       19            Arsa           428              1             83,96 m2               16.792,00 TL                     503,76 TL

              

          3. İhale Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı salonunda 11.01.2018 Perşembe günü saat 14.00 de yapılacaktır.

          4. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilecektir.

          5. İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5 ve 6. maddelerindeki yazılı şartları taşımaları gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

A) Gerçek Kişi :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Kanuni ikametgah

-Geçici teminat

-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

-Vekaleten gireceklerin noterden düzenlenmiş vekaletname örneği

B)TÜZEL KİŞİ :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Bağlı bulunduğu odadan ticaret sicil belgesi

-Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair Noter tasdikli yetki belgesi

-Geçici teminat

-Noter tasdikli imza sirküsü

C)ORTAK GİRİŞİM OLUNMASI HALİNDE :

Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.    

      İlan olunur.                                                                                                                                     Ali MERT

                                                                                                                                                       Belediye Başkanı a.

                                                                                                                                                       Fen İşleri Müdürü