KATEGORİLER

ALAÇAM DA SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ

31-01-2018

İlçemizde yer alan Tarihi Osmanlı ve Rum konaklarının bulunduğu ,Çeşme 1. Sokak - Çeşme 2. Sokak - Çeşme 3. Sokak - Eskişube Sokak –Cumhuriyet Sokak- M. Aytaç Sokak-Sönmez Sokak–Önder Sokak-Karagüllü Sokak-İstiklal Sokak- Belediye Caddesi’nin bir kısmı üzerinde yerleşim planı gösterilen tescilli- tescilsiz yapıların belirlenen cepheleri ve avlu duvarları, müştemilatları ve sokak dokusunu tamamlayan öğelerle birlikte doku bütünlüğünün korunarak yaşatılmasını sağlamaya yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ile kentsel tasarım ve alt yapı projeleri gerekli görülen yapılarda statik projelerin üretilmesi için ilk adım atıldı.
Sokak Sağlıklaştırma projesi ile kentsel sit alanına giren sokaklarında Alaçam’ın tarihi ve estetik yapısına uygun olarak restorasyon çalışmaları Samsun Rölöve ve Anitlar Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında 27.10.2017 tarihinde imzalanmıştır.