ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/06/2018 TARİHLİ HAZİRAN AYI TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

05-07-2018

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/06/2018 TARİHLİ HAZİRAN AYI MUTAT  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 05/06/2018

KARAR NO         : 34

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/06/2018 tarihli toplantısında gündemin 1’nci maddesini teşkil eden; İlçemizin Yenicami Mahallesi sınırları içerisinde bulunan E35d-13d-4a no’lu imar planı paftasındaki  mevcut imar planında Ticaret Alanı kullanımında olan mülkiyeti Belediyemize ait 607 ada 9 no’lu parselin kulanım alanının Belediye Hizmet Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin 29.05.2018 tarihli İmar Komisyon Raporuna göre aynı şekilde onanmasına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8’inci maddesi ( b ) bendi  hükmü gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 05/06/2018

KARAR NO         : 35

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/1062018 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen 28 adet taşınmazın satışlarının yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARSEL

CİNS

YÜZÖLÇÜMÜ

1

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

105

6

ARSA

408,29 m2

2

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

105

7

ARSA

402,13 m2

3

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

105

8

ARSA

394,11 m2

4

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

105

9

ARSA

386,10 m2

5

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

105

10

ARSA

378,09 m2

6

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

105

11

ARSA

367,55 m2

7

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

105

12

ARSA

366,78 m2

8

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

105

13

ARSA

381.74 m2

9

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

105

14

ARSA

387,86 m2

10

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

105

15

ARSA

393,98 m2

11

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

105

16

ARSA

397,42 m2

12

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

105

17

ARSA

398,91 m2

13

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

106

5

ARSA

383,24 m2

14

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

106

6

ARSA

361,69 m2

15

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

106

7

ARSA

368,87 m2

16

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

106

8

ARSA

423,68 m2

17

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

106

9

ARSA

413,18 m2

18

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

106

10

ARSA

405,10 m2

19

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

108

1

ARSA

362,02 m2

20

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

108

2

ARSA

311, 47 m2

21

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

108

3

ARSA

309,79 m2

22

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

108

4

ARSA

308,13 m2

23

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

108

5

ARSA

380,17 m2

24

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

108

6

ARSA

300,15 m2

25

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

108

7

ARSA

304,14 m2

26

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

108

8

ARSA

307.85 m2

27

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

108

9

ARSA

310,10 m2

28

GÖÇKÜN

ESKİKÖY

108

10

ARSA

373,76m2

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 05/06/2018

KARAR NO         : 36

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/06/2018 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; Belediyemizce İlçemizin muhtelif cadde ve sokaklarında Sathi Asfalt Kaplama Yol Yapımı işi ile ilgili Asfalt Kombi Aracı ihalesine çıkılmış olup, aracın satın alınması ile birlikte ihtiyacımız olan asfalt malzemelerinin ( mıcır, bütüm vb. ) temin edilebilmesi ve ayrıca acil ödemelerimizde kullanılmak üzere kamu veya özel bankalardan temin edilmek suretiyle 1.250.000,00 TL.’lik kredi kullanılmasına, kredi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılabilmesi amacıyla, Belediye Başkanı Hadi UYAR’ın yetkili kılınmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68/e maddeleri gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

          Hadi UYAR                                 Ayşe TÜRKER                              Raziye KÖK

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                Meclis Katibi