ALAÇAM BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İHALE İLANI

01-08-2018

ALAÇAM BELEDİYESİ

ADINA KAYITLI  TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN

 

            1.Alaçam Belediye Başkanlığına ait  aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

2. İhaleye konu taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır.                                                                                 

         S.NO      NİTELİK :   ADA          :  PARSEL     :MİKTARI I : MUHAMMEN  BEDELİ           :    TEMİNAT       :

           1                Arsa           105                      6              408,29 m2               81.658,00 TL                             2.449,74 TL

           2                Arsa           105                      7              402,13 m2               80.426,00 TL                               2.412,78 TL

           3                Arsa           105                      8              394,11 m2               78.822,00 TL                             2.364,66 TL

           4                Arsa           105                        9              386,10 m2               77.220,00 TL                             2.316,60 TL

           5                Arsa           105                     10             378,09 m2               75.618,00 TL                               2.268,54 TL

           6                Arsa           105                     11             367,55 m2               73.510,00 TL                               2.205,30 TL

           7                Arsa           105                     12             366,78 m2               73.356,00 TL                               2.200,68 TL

           8                Arsa           105                     13             381,74 m2               76.348,00 TL                               2.290,44 TL

           9                Arsa           105                     14             387,86 m2               77.572,00 TL                               2.327,16 TL

         10                Arsa           105                     15             393,98 m2               78.796,00 TL                               2.363,88 TL       

         11                Arsa           105                     16             397,42 m2               79.484,00 TL                               2.384,52 TL

         12                Arsa           105                     17             398,91 m2               79.782,00 TL                               2.393,46 TL

         13                Arsa           106                      5              383,24 m2               76.648,00 TL                               2.299,44 TL

         14                Arsa           106                      6              361,69 m2               72.338,00 TL                               2.170,14 TL

         15                Arsa           106                      7              368,87 m2               73.774,00 TL                               2.213,22 TL

         16                Arsa           106                      8              423,68 m2               84.736,00 TL                               2.542,08 TL

         17                Arsa           106                      9              413,18 m2               82.636,00 TL                               2.479,08 TL

         18                Arsa           106                     10             405,10 m2               81.020,00 TL                               2.430,60 TL

         19                Arsa           108                      1              362,02 m2               72.404,00 TL                               2.172,12 TL

         20                Arsa           108                      2              311,47 m2               62.294,00 TL                               1.868,82 TL

         21                Arsa           108                      3              309,79 m2               61.958,00 TL                               1.858,74 TL

         22                Arsa           108                      4              308,13 m2               61.626,00 TL                               1.848,78 TL

         23                Arsa           108                      5              380,17 m2               76.034,00 TL                               2.281,02 TL

         24                Arsa           108                      6              300,15 m2               60.030,00 TL                               1.800,90 TL

         25                Arsa           108                      7              304,14 m2               60.828,00 TL                               1.824,84 TL

         26                Arsa           108                      8              307,85 m2               61.570,00 TL                               1.847,10 TL

         27                Arsa           108                      9              310,10 m2               62.020,00 TL                               1.860,60 TL

         28                Arsa           108                     10             373,76 m2               74.752,00 TL                               2.242,56 TL  

3.İhale Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı salonunda 09.08.2018 Perşembe günü saat 14.00 de yapılacaktır.

4.İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilecektir.

5. İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5 ve 6. maddelerindeki yazılı şartları taşımaları gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

A) Gerçek Kişi :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Kanuni ikametgah

-Geçici teminat

-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

-Vekaleten gireceklerin noterden düzenlenmiş vekaletname örneği

B)TÜZEL KİŞİ :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Bağlı bulunduğu odadan ticaret sicil belgesi

-Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair Noter tasdikli yetki belgesi

-Geçici teminat

-Noter tasdikli imza sirküsü

C)ORTAK GİRİŞİM OLUNMASI HALİNDE :

Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.    

 İlan olunur.