01/08/2018 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

15-08-2018

 

KARAR TARİHİ  : 01/08/2018

KARAR NO         : 38

 

Alaçam Belediye Meclisinin 01/08/2018 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; Meclisimizin 06.07.2018 tarih ve ( 37 ) no’lu kararı ile İlçemizin Pelitbükü Mahallesi idari sınırlarında değişiklik yapılması ile ilgili Pelitbükü Mahallesi Muhtarlığının sınır değişikliği talebi olması, ancak mahallenin sınır komşusu Gümüşova  Mahallesi Muhtarlığının resmi bir talebinin olmaması nedeniyle Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından eksik evrakların tamamlanıp, Gümüşova Mahallesi Muhtarlığının yazılı görüşünün alınarak konunun Ağustos ayı  meclis toplantısında görüşülmesine karar verilmiştir.  Söz konusu sınır değişikliği ile ilgili Gümüşova Mahallesi Muhtarı Ali KAYA’nın 26.07.2018 tarihli mahalle sınır değişikliğini kabul etmedikleri yönünde olumsuz beyanına istinaden, İlçemizin Pelitbükü Mahallesi idari sınır değişikliği talebi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin (n) bendi hükmü gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile reddedilmiştir.

 

KARAR TARİHİ  : 01/08/2018

KARAR NO         : 39

 

Alaçam Belediye Meclisinin 01/08/2018 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; İlçemizin Gökçeboğaz Mahallesi Derebaşı Mevkiinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 536 parsel no’lu 7.450 m2’lik taşınmazın satışının yapılmasına ve İlçemizin Aşağıısırganlı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 166 Ada 2 parsel no’lu 883,59 m2’lik taşınmazın satılmamasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

        Dursun UZ                                 Ayşe TÜRKER                                Hasan ÇELİK

     Meclis 1.Başkan V.                             Meclis Katibi                                Meclis Katibi