07-14/09/2018 TARİHLİ EYLÜL AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

17-09-2018

KARAR TARİHİ  : 07/09/2018

KARAR NO         : 40

Alaçam Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ( SASKİ ) Genel Müdürlüğünün 18.07.2018 tarih ve 23705022-631-6995 sayılı yazıları ile İlçemizin Esentepe Mahallesi 208 ada 13 no’lu ve 39.607,703 m2 yüzölçümlü parselin halihazırda mevcut 627,82 m2’lik kısmında bulunan su deposu alanının, hizmette herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi maksadıyla SASKİ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi talep edilmiştir.Bu kapsamda söz konusu alanın, SASKİ Genel Müdürlüğü adına, 25 yıl süreyle su deposu olarak kullanılmak üzere tahsis  edilmesine  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin ( e ) bendi ve  75’inci maddesinin  ( d ) bendi   hükümleri uyarınca işaretle yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 07/09/2018

KARAR NO         : 41

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; İlçemizin Alparslan Mahallesi Bülbül Sokak devamındaki Yunus Emre Caddesi ve Bafra Caddesi arasında bulunan, Kanarya Sokağın Bülbül Sokak İle kesiştiği yerden başlayıp Namık Kemal Caddesine bağlanarak yeni açılan 7 metre genişliğindeki imar yoluna ‘’ Bülbül Sokak ‘’ isminin verilmesine5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81’inci maddeleri hükmü gereğince Alaçam Kaymakamlığının onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 07/09/2018

KARAR NO         : 42

 

Alaçam Belediye Meclisinin 07/09/2018tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden; Belediyemiz bünyesinde bulunan paletli ekskavatör ve lastikli yükleyici-kazıcı iş makinelerinin taşınabilmesi amacıyla 1 adet Çekici ve Lowbed Taşıma Aracının 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10’uncu maddesi hükmü gereğince satın alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

 

           Hadi UYAR                                 Ayşe TÜRKER                               Raziye KÖK

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                Meclis Katibi

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 14/09/2018 TARİHLİ EYLÜL AYI 2. BİRLEŞİM  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 14/09/2018

KARAR NO         : 43

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/10/2017 tarihli toplantısında; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.08.2018 tarih ve 51062971.12.255.01/516 sayılı teklifi üzerine hazırlanarak, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olunan ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 11/09/2018 tarihli toplantısında karar altına alınan rapor incelendi.

 

KARAR                            :            

 

Alaçam Belediye Meclisinin 14/09/2018 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden, Belediyemizin 2018 mali yılı bütçesinin incelenmesinde aşağıda belli harcama kalemlerine konulan ödeneğin ihtiyacı  karşılamayacağı anlaşıldığından;

 

         Makine  İkmal Bakım ve  Onarım Müdürlüğünün :

 06.1 (06.1.5.30) Hareketli İş Makinesi Alımları Harcama Kalemine : 1.000.000,00 TL.

 03.7 (03.7.3.03) Taşıt Bakım ve Onr. Giderleri Harcama Kalemine :    250.000,00 TL.

         (03.7.3.04) İş Makinesi Onarım  Giderleri Harcama Kalemine :    250.000,00 TL.

 

         Olmak üzere;                                            TOPLAM                  1.500.000,00 TL.

         EK ÖDENEK ilavesi yapılmasına,

 

         Bu Gider Bütçesine karşılık ;

 

         Gelir Bütçesinde tahakkuk fazlası veren :

06.1.5.01 Arsa Satışları Gelir Kalemine                                            : 1.500.000,00 TL.

         Olmak üzere;                                              TOPLAM                 1.500.000,00 TL.

         EK GELİR Tahakkuku eklenmesine;

 

Gelir ve Giderleri denkleştirilmiş bulunan Alaçam Belediye Başkanlığı 2018 Mali Yılı ek bütçesinin 11.09.2018 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda aynen kabulüne ve 5216 Sayılı Kanunun 25’inci maddesine istinaden Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına, Alaçam Belediye Meclisinin 14/09/2018 tarihli toplantısında ad okunarak yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

             Hadi UYAR                                 Ayşe TÜRKER                               Raziye KÖK

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                Meclis Katibi