2015 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

06-05-2015

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 06/03/2015 TARİHLİ MART AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

(K.NO:07Samsun Büyükşehir Belediyesi AR-GE Şube Müdürlüğü tarafından Kızılırmak Deltasında; sosyo-ekonomik denge,ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin kurulacağı bildirilmiş olup;üyeleri ve kurucuları Samsun Büyükşehir Belediyesi,Bafra Belediyesi,19 Mayıs Belediyesi ve Alaçam Belediyesi olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda ( 42 ) maddeden ibaret SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI KORUMA VE GELİŞTİRME BİRLİK TÜZÜĞÜ’nün kabulüne,5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18.maddesinin ( o ) bendi gereği oy birliği ile karar verildi.


(K.NO:08İlçemizin Gülkaya Mahallesi Orta Geriş Sokak’ta mülkiyeti belediyemize ait tapuda 165 ada 3 nolu parsel üzerinde bulunan ahşap bina ve bahçesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18.maddesinin ( e ) bendi gereğince satış işleminin peşin olarak,yine aynı Kanunun 34.maddesinin ( g ) bendi hükmü gereğince teşekkül ettirilecek olan komisyonca belirlenecek birim fiyatı üzerinden,tanzim olunacak şartname hükümlerine bağlı kalınarak,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak,Belediye Encümenimizce yapılmasına,yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.


(K.NO:09) Türkiye ile Yunanistan halkları arasında tarihi 1924 yılında yapılan mübadeleye dayanan ortak kültürel ve sosyal bağ bulunmaktadır.Mübadele ile ilçemiz ve Yunanistan'ın Drama şehri halkları mübadele olayının birer parçası olmuşlardır.Bu sebeple her iki şehrin ortak ve sosyal özellikleri bulunmaktadır.
 Her yıl belli dönemlerde her iki şehirden de insanlar atalarının doğup,büyüdüğü ve yaşadığı toprakları ziyaret etmektedirler.Söz konusu döneme ait ilçemizde materyaller toplanarak,ülkemizde tek resmi mübadele müzesi olan Alaçam Mübadele Müzesinde sergilenmektedir.
Bu sebeple İlçemiz ile Yunanistan'ın Drama şehri arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 74.maddesi gereğince kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına oy birliği ile karar verildi.