2015 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

06-05-2015

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 07/04/2015 TARİHLİ NİSAN AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

(K.NO:10) Samsun ve Çevresi Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne üye olarak katılmamız uygun görülmüş,Birlik Meclisinin 28/11/2014 tarih ve ( 13 ) sayılı kararı ile birliğe üye olarak katılmamız kabul edilmiştir.
Birlik Tüzüğünün 7.maddesinin 2.bendi gereğince,Birlik Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere meclis üyelerimiz arasından,Üye Dursun UZ’un Asil üye,Üye Selahattin ALKAN’ın Yedek üye olarak seçilmesine,işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile  karar verildi.

 

(K.NO:11) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan,yeni açılan imar yollarından isimsiz bulunan ilişik krokide gösterilen sokağa aşağıda gösterildiği şekilde;
Yenicami Mahallesinde soldan 91 ada 1 parsel ile başlayıp,91 ada 6 parsel ile son bulan,sağdan 490 ada 6 parseli kapsayan bölüm,
Alparslan Mahallesinde soldan 85 ada 11 parsel ile başlayıp,446 ada 5 parsel ile biten,sağda cami alanı ile başlayıp,446 ada 9 parsel ile biten imar yoluna,YUNUS EMRE Caddesi isminin verilmesine,mezkur kararımızın 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi hükmü uyarınca Alaçam Kaymakamlığının onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

(K.NO:12) a) Plan ve Bütçe Komisyonuna ( 5 üye )

   b) İmar Komisyonuna ( 5 üye ) ‘nin seçilmesi ile ilgili,5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince ;

   Plan ve Bütçe Komisyonu’na Üye Dursun UZ,Üye Ahmet Hasbi SEZGİN,Üye Hasan ÇELİK,Üye Raziye KÖK ve Üye Recep ÇOLAKOĞLU’nun,

   İmar Komisyonu’na Üye Çetin AKÇA,Üye Ayşe TÜRKER,Üye Ercan AYDIN,Üye Sebahittin TURAL ve Üye Cumhur KAYA’nın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,işaretle yapılan oylama sonunda,oybirliği ile karar verildi.

 

(K.NO:13) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince,Belediye Encümeninde bir yıl süre ile görev yapmak üzere ( 2 ) üyenin seçilmesi ile ilgili olduğundan,seçimin yasa gereği gizli oy ile yapılacağından,beyaz renkte aynı ebatta daha önce hazırlanan mühürlü oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı,toplandı.
Yapılan oylama sonucunda;

Üye Hasan SAĞLIK ( 12 ) oy,Üye Selahattin ALKAN ( 10 ) oy alarak,Belediye Encümen’in de bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

 

(K.NO:14) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve bu maddeye bağlı olarak çıkarılan,17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ” hükümlerine göre Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2014 yılı İdari Faaliyet Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.


(K.NO:15) Belediye Meclisimizin 02/01/2015 tarih ve (4) sayılı kararları ile Cittaslow ( Sakin Şehir ) birliğine üye olunmasına karar verilmiştir.

 Üyelik sürecine esas olmak üzere;

1-    Belediyemizce yürütülmekte olan Cittaslow (Sakin Şehir) birliğine adaylıkla ilgili iş ve

işlemlerin yürütülmesi için İlçemiz Karahüseyinli Mahallesi Ortaokulu Müdürü Yusuf BAŞ’ ın Belediyemiz adına Koordinatör olarak görevlendirilmesine,

2-    Şehir içi dolmuş hattının,ilk etapta dolmuş taksi olarak başlatılacağı,iki yıl içerisinde

çevreye duyarlı ve doğaya zarar vermeyecek yakıtta çalışan araçların alınarak hizmete sokulmasına,

3-    Yeni yapılacak sedde projesi boyunca ve Geyikkoşan Yolu boyunca bisiklet yolunun

yapılmasına,

4-    Sokak İyileştirme çalışmaları kapsamında kaldırımların engelli vatandaşların

kullanacağı şekilde düzenlenmesine ve engelli rampası bulunmayan binalara engelli rampası yapılmasına,

5-    Belediyemizce “Sürdürülebilir Mimari İçin Hizmet Masası Oluşturulması”na,

6-    Belediyemizce tarafından “Sokak Lambalarının ışık kirliliğine sebep olmayan

lambalarla değiştirilmesi”ne,

7-    Belediyemizce “yerel organik ürünlerin pazarlanacağı bir alanın oluşturulması ve bu

yerlerde satış yapan satıcılardan işgaliye alınmamasına”,

8-    Belediye Meclisi tarafından “ ilçeye gelen ziyaretçilerin karşılanması,ağırlanması ve

tanıtım faaliyetlerinin organizasyonu için belediyede “Alaçam Tanıtım Masası” oluşturulmasına,

9-    Belediyemiz tarafından İlçemize bağlı Kızlan Mahallesinde bulunan eski sağlık evi

restore edilerek “Doğa Evi” veya “Doğa Gözlem Evi” olarak düzenlenmesi,Acısu Bölgesi olarak bilinen mevkiye yürüyüş yapan gurupların ihtiyaçlarını giderebilecekleri ,yemeklerini yiyebilecekleri mekanlar oluşturulması,ilçeye hakim bir konumda bulunan Sivritepe Mevkiine Gözetleme Kulesi yapılmasına,

10- Belediyemizce “Kent Konseyi” oluşturulmasına,

oybirliği ile karar verildi.

 

(K.NO:16) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere,makine parkında eksikliği hissedilen 2 adet Damperli Kamyonun,237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesi hükmü gereğince satın alma yoluyla edinilmesine,işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.