ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/02/2019 TARİHLİ ŞUBAT AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

04-03-2019

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/02/2019 TARİHLİ  ŞUBAT AYI MUTAT  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/02/2019

KARAR NO         : 5

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarihli toplantısında gündemin 1’İnci maddesini teşkil eden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’nci maddesi gereğince, Belediyemizin 2018 yılına ait tahsilat denetimi, Belediye Denetim Komisyonunca yapılacağından, Belediye Kanununun aynı maddesi gereğince komisyonumuza yardımcı olmak üzere 15.01.2019 tarih ve ( 20 ) sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamından, Belediye Tahsilat Denetiminde görev yapmak üzere 2 personelin görevlendirilmesi istenilmiştir. Kaymakamlık Makamının 18.01.2019 tarih ve ( E.210 ) sayılı yazısı ile Kaymakamlık personelinden V.H.K.İ. Mehmet GÖK ve V.H.K.İ. Şaban KURNAZ, Denetim Komisyonuna yardımcı olmak amacıyla görevlendirilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’nci maddesi hükmü gereğince Kaymakamlık personelinden V.H.K.İ. Mehmet GÖK  ve V.H.K.İ. Şaban KURNAZ’ın Denetim Komisyonu emrinde  10 (on) iş günü süre ile görevlendirilmelerine, görevlendirilen personele Belediye Meclisimizin  03.01.2019 tarih ve ( 3 ) sayılı kararı ile tespit edilen miktar üzerinden günlük ödeme yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 05/02/2019

KARAR NO         : 6

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; İlçemizin Kapaklı Mahallesi Merkez Sokak ile kesişen şehit babası Mustafa KARA’nın ikamet ettiği evin bulunduğu sokağa ‘’Şehit Piyade Onbaşı Kadir KARA Sokağı ‘’ isminin verilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81’inci maddeleri hükmü gereğince Alaçam Kaymakamlığının onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 05/02/2019

KARAR NO         : 7

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; İlçemizin Karşıyaka Mahallesi  E35d12c2c ve E35d12c2d imar planı paftasının 4608800-4609200 yatay ve 465900-466300 düşey koordinatları arasında bulunan yeni hastane alanı ile karayolu bağlantısı için 10 metrelik yol bağlantısına yönelik imar planı değişikliği yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesi ( c ) bendi  hükmü gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 05/02/2019

KARAR NO         : 8

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden; Belediyemizin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen ‘’ Orda Bir Köy Var Yakında ‘’ projesi, İlçemizin Kadıköy Mahallesinde yapımına başalanılan makine parkı projesi, işçi ikramiye alacakları ve muhtelif piyasa borçlarına ilişkin ödemelerde kullanılmak üzere kamu veya özel bankalardan temin edilmek suretiyle 1.250.000,00 TL.’lik kredi kullanılmasına, ihtiyaç duyulması halinde Belediyemize ait taşınmazların ipotek olarak gösterilmesine, kredi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılabilmesine ve kredi için temlik vermeye Belediye Başkanı Hadi UYAR’ın yetkili kılınmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68/e maddeleri gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

            Hadi UYAR                                 Ayşe TÜRKER                               Raziye KÖK

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                Meclis Katibi