ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 04/03/2019 TARİHLİ MART AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi

12-04-2019

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 04/03/2019 TARİHLİ  MART AYI MUTAT  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 04/03/2019

KARAR NO         : 9

 

Alaçam Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; Belediyemizin norm kadrosunda ihtiyaç duyulan kadro ihdas ve kadro derece değişiklikleri 22/07/2007 tarih ve 26422 resmi gazete sayılı  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin ( l ) bendi ve 49’uncu maddesi hükümleri gereğince        ilişikte mevcut (I), (III) ve (IV) sayılı norm kadro cetvellerinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 04/03/2019

KARAR NO         : 10

 

              Alaçam Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; İlçemizde Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Uluçay Sedde Projesi kapsamında Çeşme Mahallesinden Karşıyaka Mahallesine yaya ve araç geçitini sağlamak amacıyla Drama köprüsünün güneyine yapılacak olan köprüye ‘’ Kavala Köprüsü ’’ isminin verilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81’inci maddeleri hükmü gereğince Alaçam Kaymakamlığının onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 04/03/2019

KARAR NO         : 11

 

               Alaçam Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; İlçemizde Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Uluçay Sedde Projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanından Karşıyaka Mahallesine yaya ve araç geçitini sağlamak amacıyla yapılacak olan köprüye ‘’ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ’’ isminin verilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81’inci maddeleri hükmü gereğince Alaçam Kaymakamlığının onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 04/03/2019

KARAR NO         : 12

 

              Alaçam Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden; Fatih Mahallesi Geyikkoşan sahilinde sökülüp takılabilir nitelikte halka açık, denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları vb. faaliyetlerin yapılabilmesi amacıyla yapımı devam eden iskeleye ‘’ Geyikkoşan Tuz İskelesi ’’ isminin verilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81’inci maddeleri hükmü gereğince Alaçam Kaymakamlığının onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Hadi UYAR                                 Ayşe TÜRKER                             Hasan ÇELİK

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                Meclis Katibi