KATEGORİLER

TARİH DEVİRLERİNDE ALAÇAM

26-04-2019

Hititlilerin Anadolu’ya gelmesi çok eskidir. (M.Ö. 5000 - 4000), Proto Hitit’lerin gelmesi M.Ö. 3000’dür. Hititlilerin Alaçam toprakları ile münasebetleri Yeni İmparatorluk devrinde (M.Ö. 1450 - 1200) de, İkinci Mürşili zamanında ve Kızılırmak dolaylarında başlar. İkinci Mürşil Kızılırmak taraflarında ve Samsun’un güneyinde dolaşan Gaşka’lar ve Paflagonyayi ele geçiren Firigyalılar üzerine seferler yaptığı ve Kızılırmak dolayları ile Karadeniz kıyılarını ele geçirdiği zaman, Alaçam topraklarını da ele geçirmişlerdir. Fakat bütün Anadolu ile Samsun ve dolaylarını da ele geçiren Prens Duthalyas, Alaçam topraklarına sahip olur. O zamanlarda Alaçam şehri kurulmuş değildir.


M.Ö. 3000 tarihlerinde gelerek Paflagonyaya (Kastamonu taraflarına) yerleşen Firigyalılar Alaçam topraklarını alırlar. Çünkü sınırları içine Alaçam’da girmiştir. M.Ö. 1500 tarihlerinde Mısır kralı Sezostiris Mısır’dan gelerek Suriye’yi ele geçirdikten sonra, Kapadokya’dan Karadeniz kıyılarına varırlar. Sınırlarını Amasra’ya kadar genişletirler ve Alaçam’ı sınırları içine alırlar.

M.Ö. 660 tarihlerinde İskit’lerden ayrılan Kimri’ler, bütün Güney Karadeniz kıyılarını bu arada Alaçam topraklarını da alırlar.

Manisa taraflarında bulunan Lidyalılar, M.Ö. 652 tarihlerinde Kimriler’le savaşarak onları yener ve Alaçam’da dahil olmak üzere tüm topraklarını ele geçirirler.

M.Ö. 652 de Persler Anadolu’ya girerler.Yapılan savaşlar neticesinde galip gelerek Alaçam’da dahil olmak üzere bütün topraklarını ele geçirirler.

M.Ö. 612 tarihlerinde Asuriler, Karadeniz kıyısından Amasra’ya kadar olan yerleri alırlar. Ancak Perslere yenilerek çekilmek zorunda kalırlar. Bu suretle Alaçam toprakları yeniden Perslerin eline geçmiştir.