ALAÇAM BELEDİYESİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN

17-06-2019

ALAÇAM BELEDİYESİ

ADINA KAYITLI  TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN

 

            1.Alaçam Belediye Başkanlığına ait  aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

2. İhaleye konu taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır.                                                                                 

SIRA

MAHALLE

SOKAK

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

 

MUAMMEN BEDELİ

TEMİNAT

1

AKBULUT

MERKEZ

132

50

1.792,04 m2

 

12.544,28 TL

376,33 TL

2

KARAHÜSEYİNLİ

ORTA

123

8

7.787,12 m2

 

62.296,96 TL

1.868,91 TL

3

KARLI

MERKEZ

0

227

1.687,00 m2

 

15.183,00 TL

455,49 TL

4

KARLI

MERKEZ

0

228

3.750,00 m2

 

33.750,00 TL

1.012,50 TL

5

KARLI

MERKEZ

0

229

2.000,00 m2

 

18.000,00 TL

540,00 TL

6

MADENLER

MANDIR

191

1

4.539,59 m2

 

68.093,85 TL

2.042,82 TL

7

SANCAR

AŞAĞI

104

2

7.104,77 m2

 

56.838,16 TL

1.705,15 TL

8

SANCAR

AŞAĞI

104

53

1.772,89 m2

 

12.410,23 TL

372,31 TL

9

SANCAR

AŞAĞI

105

35

2.475,37 m2

 

17.327,59 TL

519,83 TL

10

TEFEKLİ

DERVİŞOĞLU

110

9

1.859,99 m2

 

20.459,89 TL

613,80 TL

11

ORTAKÖY

MERKEZ

104

10

1.575,16 m2

 

11.026,12 TL

330,78 TL

12

UMUTLU

TOKLU

112

56

1.989,18 m2

 

59.675,54 TL

1.790,27 TL

13

HABİLLİ

MERKEZ

0

136

5.700,00 m2

 

79.800,00 TL

2.394,00 TL

14

HABİLLİ

MERKEZ

0

339

3.300,00 m2

 

41.250,00 TL

1.237,50 TL

15

TERSKIRIK

MERKEZ

107

1

250,04 m2

 

5.000,80 TL

150,02 TL

16

Y.SOĞUKÇAM

MERKEZ

120

46

3.898,99 m2

 

48.737,38 TL

1.462,12 TL

3.İhale Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı salonunda 27.06.2019 Perşembe günü saat 14.00 de yapılacaktır.

4.İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilecektir.

5. İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5 ve 6. maddelerindeki yazılı şartları taşımaları gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

A) Gerçek Kişi :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Kanuni ikametgah

-Geçici teminat

-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

-Vekaleten gireceklerin noterden düzenlenmiş vekaletname örneği

B)TÜZEL KİŞİ :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Bağlı bulunduğu odadan ticaret sicil belgesi

-Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair Noter tasdikli yetki belgesi

-Geçici teminat

-Noter tasdikli imza sirküsü

C)ORTAK GİRİŞİM OLUNMASI HALİNDE :

Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.    

 İlan olunur.