ALAÇAM BELEDİYESİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN

18-07-2019

ALAÇAM BELEDİYESİ

ADINA KAYITLI  TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN

 

            1.Alaçam Belediye Başkanlığına ait  aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

2. İhaleye konu taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır.                                                                                 

SIRA

MAHALLE

SOKAK

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

MUAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

 1.  

AKBULUT

MERKEZ

132

50

1.792,04 m2

8.960,20 TL

268,80 TL

 1.  

AŞAĞIKOÇLU

DEVEBOYNU

167

89

5.368,20 m2

16.104,60 TL

483,14 TL

 1.  

AŞAĞIKOÇLU

KÖSEVELDÜZÜ

252

13

2.095,72 m2

6.287,16 TL

188,61 TL

 1.  

GÖKÇEBOĞAZ

MERKEZ

0

90

3.875,00 m2

27.125,00 TL

813,75 TL

 1.  

GÖKÇEBOĞAZ

MERKEZ

0

131

2.531,00 m2

17.717,00 TL

531,51 TL

 1.  

HABİLLİ

MERKEZ

0

339

3.300,00 m2

23.100,00 TL

693,00 TL

 1.  

KARAHÜSEYİNLİ

ORTA

124

3

744,76 m2

2.979,04 TL

89.37 TL

 1.  

KARLI

MERKEZ

0

228

3.750,00 m2

18.750,00 TL

562,50 TL

 1.  

KARLI

MERKEZ

0

229

2.000,00 m2

10.000,00 TL

300,00 TL

 1.  

KÖSEKÖY

KELİKBELEN

216

3

1.791,63 m2

8.958,15 TL

268,75 TL

 1.  

KÖSEKÖY

ÖKÜZTAŞI

283

5

2.920,98 m2

14.604,90 TL

438,15 TL

 1.  

KÖSEKÖY

AKGÜNEY

142

3

1.433,53 m2

7.167,65 TL

215,03 TL

 1.  

PELİTBÜKÜSEKECEK

KOĞUZ

108

61

4.478,15 m2

13.434,45 TL

403,03 TL

 1.  

PELİTBÜKÜSEKECEK

KOĞUZ

108

64

1.792,41 m2

5.377,23 TL

161,32 TL

 1.  

SANCAR

AŞAĞI

105

35

2.475,37 m2

9.901,48 TL

297,04 TL

 1.  

SANCAR

AŞAĞI

104

2

7.104,77 m2

28.419,08 TL

852,57 TL

 1.  

SANCAR

AŞAĞI

104

53

1.772,89 m2

7.091,56 TL

212,75 TL

 1.  

UZUNKIRAÇ

KIZILKARA

115

39

4.241,38 m2

12.724,14 TL

381,72 TL

 1.  

VİCİKLER

GÜRGERİŞ

117

25

7.819,38 m2

23.458,14 TL

703,74 TL

 1.  

YENİCE

MERKEZ

103

51

5.384,67 m2

37.692,69 TL

1.130,78 TL

 1.  

YENİCE

MERKEZ

115

5

3.417,52 m2

23.922,64 TL

717,68 TL

 1.  

YUKARIELMA

KARATAŞ

0

888

3.300,00 m2

16.500,00 TL

495,00 TL

 1.  

YUKARIKOÇLU

MERKEZ

224

28

1.438,19 m2

4.314,57 TL

129,44 TL

3.İhale Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı salonunda 19.09.2019 Perşembe günü saat 14.00 de yapılacaktır.

4.İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilecektir.

5. İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5 ve 6. maddelerindeki yazılı şartları taşımaları gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

A) Gerçek Kişi :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Kanuni ikametgah

-Geçici teminat

-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

-Vekaleten gireceklerin noterden düzenlenmiş vekaletname örneği

B)TÜZEL KİŞİ :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Bağlı bulunduğu odadan ticaret sicil belgesi

-Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair Noter tasdikli yetki belgesi

-Geçici teminat

-Noter tasdikli imza sirküsü

C)ORTAK GİRİŞİM OLUNMASI HALİNDE :

Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.    

 İlan olunur.