ALAÇAM BELEDİYESİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN

18-07-2019

ALAÇAM BELEDİYESİ

ADINA KAYITLI  TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN

 

            1.Alaçam Belediye Başkanlığına ait  aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

2. İhaleye konu taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır.                                                                                 

SIRA

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

MUAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

ALİDEDEBÖLMESİ

MERKEZ

161

2

1.150,61 m2

5.793,05 TL

173,80 TL

2

AŞAĞIKOÇLU

DEVEBOYNU

167

89

5.368,20 m2

26.841,00 TL

805,23 TL

3

AŞAĞIKOÇLU

KÖSEVELDÜZÜ

252

13

2.095,72 m2

10.478,60 TL

314,36 TL

4

AŞAĞIISIRGANLI

MERKEZ

166

2

883,59 m2

3.534,36 TL

106,04 TL

5

KARAHÜSEYİNLİ

ORTA

124

3

744,76 m2

5.213,32 TL

156,40 TL

6

KÖSEKÖY

AKGÜNEY

142

3

1.433,53 m2

7.167,65 TL

215,03 TL

7

KÖSEKÖY

ÖKÜZTAŞI

283

5

2.920,98 m2

58.419,60 TL

1.752,60 TL

8

PELİTBÜKÜSEKECEK

KOĞUZ

108

61

4.478,15 m2

22.390,75 TL

671,73 TL

9

VİCİKLER

GÜRGERİŞ

117

25

7.819,46 m2

39.097,30 TL

1.172,92 TL

10

YOĞUNPELİT

MERKEZ

121

15

1.970,39 m2

5.911,17 TL

177,34 TL

3.İhale Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı salonunda 01.08.2019 Perşembe günü saat 14.00 de yapılacaktır.

4.İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilecektir.

5. İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5 ve 6. maddelerindeki yazılı şartları taşımaları gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

A) Gerçek Kişi :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Kanuni ikametgah

-Geçici teminat

-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

-Vekaleten gireceklerin noterden düzenlenmiş vekaletname örneği

B)TÜZEL KİŞİ :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Bağlı bulunduğu odadan ticaret sicil belgesi

-Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair Noter tasdikli yetki belgesi

-Geçici teminat

-Noter tasdikli imza sirküsü

C)ORTAK GİRİŞİM OLUNMASI HALİNDE :

Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.