ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EYLÜL AYI 9. BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

17-09-2019

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EYLÜL AYI 9. BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

 

KARAR TARİHİ  : 05/09/2019

KARAR NO         : 31

 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun Satış ve Satış Komisyonları Başlıklı 90’ıncı maddesi hükmü gereğince,İlçemiz Malmüdürlüğünde oluşturulacak Kıymet Takdir Komisyonunda görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından 62071238324 T.C. Kimlik Numaralı  Raif VATAN Asil Üye, 51490590700 T.C. Kimlik Numaralı Üye Ünal ÖZDEMİR’in Yedek Üye olarak süresi Mahalli İdare Genel Seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine Belediye Meclisinin 05/09/2019 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/09/2019

KARAR NO         : 32

 Mülkiyeti Belediyemize ait  ( 25 ) adet taşınmazın satışlarının yapılmasına;5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince, işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği  ile karar verildi.

 

 

 

İlyas ACAR                  Özbey BEDİR                      Güven KICIR

       Meclis Başkanı                Meclis Katibi                       Meclis Katibi