BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EKİM AYI 10’NCU TOPLANTI 1’NCİ BİRLEŞİMİN 1’NCİ OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

06-11-2019

                                                                                             T.C.

ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EKİM AYI 10’NCU TOPLANTI 1’NCİ BİRLEŞİMİN 1’NCİ OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN

KARAR ÖZETLERİ.

 

 

KARAR TARİHİ  : 01/10/2019

KARAR NO         : 33

 

Gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; İlçemizin Çeşme Mahallesinde E35d-12c-3c no’lu imar planı paftasında bulunan  169 ada 1, 2 ve 3  no’lu parsellere 1/1000 ölçekli PİN:22043,6 Nolu Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında ( Ek-1 ) değişiklik krokisi ile şehir plancısının raporu doğrultusunda, yapılaşma koşuluna ilişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve değişikliğinin yapılmasında sakınca olmadığı anlaşıldığından, ( Ek-1 ) İmar Plan Değişikliği krokisinde gösterildiği şekilde yapılan imar değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8’inci maddesinin( b ) bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin ( c ) bendi uyarınca 16.09.2019 tarihli İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu  oybirliği ile karar verildi.

 

 

               İlyas ACAR                          Özbey BEDİR                      Güven KICIR

            Meclis Başkanı                         Meclis Katibi                       Meclis Katibi