ALAÇAM BELEDİYESİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN İLİŞKİN KİRALAMA İHALE İLAN

07-11-2019
    ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-Belediyemize ait  olup ilçemiz Yenicami Mahallesi Lise Caddesi  Kapalı Pazaryeri zemin katta bulunan 35 nolu 24,75 M2.lik bağımsız bölüm   2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.
 
2-İhale 21.11.2019 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 
3-İhalesi yapılacak olan işyerinin   aylık tahmini kira bedeli 300,00 TL olup, geçici teminatı 108,00 TL,   dır.
 
4-İhale ile ilgili şartnamenin mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebileceği.
 
5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için :
A- Gerçek Kişi :
a- İhaleye Katılım Dilekçesi.
b-Kanuni İkametgah.
c-Geçici Teminat.
d-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
e-Vekaleten katılacaklar için  Noterden düzenlenmiş vekaletname örneği.
B- Tüzel Kişi :
a-İhaleye katılım dilekçesi.
                  b-Bağlı bulunduğu odadan Ticaret Sicil Belgesi.
                  c- Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair Noter tasdikli yetki belgesi.
                  d- Geçici Teminat.
      e- Noter tasdikli imza sirküsü.
Gerekli evrakları ihale saatine kadar ihale komisyonuna sunarak, Belediye Encümeni (Komisyon) huzurunda hazır bulunmaları,     
 
İlan olunur.07.11.2019