BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI OCAK AYI 1’İNCİ TOPLANTI 1’İNCİ BİRLEŞİMİN 1’İNCİ OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

23-01-2020

 

KARAR TARİHİ  : 07/01/2020

KARAR NO         : 1

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci  maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince; Belediye Meclisinin aylık mutat toplantı gününün her ayın ilk haftasında Belediye Başkanı tarafından tayin edilecek gün ve saatte, Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanmasına, Belediye Meclisinin bir aylık tatilinin ise 2020 yılında yapılmamasına Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 07/01/2020

KARAR NO         : 2

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun ikinci kısım birinci bölümünde   ‘’ Belediye Meclisi Huzur ve İzin Hakkı ’’ başlıklı 32’nci maddesinde “ Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı 20, 24 ve 25’inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve Meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” amir hükmü gereğince; Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, aynı kanunun 39’uncu maddesi gereğince Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında  huzur hakkı ödeneğinin ödenmesine, Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 07/01/2020

KARAR NO         : 3

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince;Denetim Komisyonuna; Üye Raif VATAN ( 14 ) oy, Üye Nurittin ÇELEBİ  ( 14 ) oy, Üye Çetin AKÇA  ( 14) oy, Üye Dursun UZ ( 14) oy, Üye İbrahim BEDİR (12 ) oy alarak seçilmiştir. Denetim Komisyonunun çalışmalarında kamu, kurum ve kuruluşları personelinden yararlanılması halinde ( 1.000 ), diğer uzman kişilerden yararlanılması halinde ise ( 3.000 ) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanacak aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar günlük ödeme yapılmasına, Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 07/01/2020

KARAR NO         : 4

Kurumumuzda münhal bulunan ( 10 ) dereceli Tekniker kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker olarak görev yapmakta olan Özlem ÇAYLI’nın sözleşme süresi 31.12.2019 tarihi itibariyle sona ermiştir.Söz konusu personel, 26/12/2019 tarihli dilekçesiyle Kurumumuza müracaat ederek 2020 mali yılında da  Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker olarak çalışmaya devam etmek istediğini beyan etmiştir.Tekniker Özlem ÇAYLI’nın başvuru dilekçesi ve ekleri incelenerek, Belediyemiz norm kadrosunda  TH sınıfında boş bulunan ve  Belediye Meclisimizin 03.05.2007 tarih ve ( 14 ) sayılı kararı ile ihdas edilen ( 10 ) dereceli Tekniker kadrosunda, 07.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker olarak çalıştırılmasına ve aylık net 2.350,00 TL ücret ödenmesine,

Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 07/01/2020

KARAR NO         : 5

 

Belediyemiz ile Türk Yerel Hizmet Sendikası (TÜRK YEREL HİZMET-SEN) arasında, Belediyemiz memurları ile ilgili 15.03.2019- 31.12.2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi sona ereceğinden, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32’nci ve geçici 14’üncü maddesi hükümleri doğrultusunda, yetkili sendika Türk Yerel Hizmet Sendikası (TÜRK YEREL HİZMET-SEN) arasında 01.01.2020 - 31.12.2021 tarihleri arasını kapsayan yeni sözleşme  düzenlenmesi ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38’inci maddesinin ( g ) fıkrası hükümleri gereğince, Belediye Başkanı İlyas ACAR’ın yetkili kılınmasına, Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

                 İlyas ACAR                           Özbey BEDİR                         Güven KICIR

              Meclis Başkanı                          Meclis Katibi                          Meclis Katibi