BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI ŞUBAT AYI 2’NCİ TOPLANTI 1’İNCİ BİRLEŞİMİN 1’İNCİ OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

24-02-2020

 

KARAR TARİHİ  : 04/02/2020

KARAR NO         : 6

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’nci maddesi hükmü gereğince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden Şef  Şaban KURNAZ ile V.H.K.İ. Yaşar AKMAN’ın Denetim Komisyonu emrinde  10              ( on ) iş günü süre ile görevlendirilmelerine, görevlendirilen personele Belediye Meclisimizin  07.01.2020 tarih ve ( 3 ) sayılı kararı ile tespit edilen miktar üzerinden günlük ödeme yapılmasına Belediye Meclisinin 04/02/2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 04/02/2020

KARAR NO         : 7

 

            Ondokuzmayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun olan  Mustafa MUŞTA için Belediyemiz norm kadrosunda TH sınıfında boş bulunan ve Belediye Meclisimizin 02.05.2014 tarih ve ( 23 ) sayılı kararları ile ihdas edilen ( 8 ) dereceli Mühendis kadrosunda 04/02/2020-31/12/2020 tarihleri arasında çalıştırılacak olan Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendise aylık net 2.700,00.-TL ödenmesine,

            Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı Ön Lisans bölümünden mezun olan Halil İbrahim POLAT için ise Belediyemiz norm kadrosunda  TH sınıfında boş bulunan ve  Belediye Meclisimizin 02.05.2014 tarih ve ( 23 ) sayılı kararları ile ihdas edilen ( 10 ) dereceli Tekniker kadrosunda, 04.02.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında çalıştırılacak olan Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknikere ve aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine,

            Belediye Meclisinin 04/02/2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oybirliğiile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 04/02/2020

KARAR NO         : 8

 

Mülkiyeti Belediyemize ait  ( 11 ) adet taşınmazın satışlarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince yapılmasına,satışına karar verilen taşınmazların satış işleminin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükmü gereğince,Belediye Encümenince yürütülmesine,işaretle yapılan oylama sonucunda sonucu mevcudun oyu ve oybirliği ile karar verildi.

 

 

                                         İlyas ACAR                               Özbey BEDİR                      Güven KICIR

                                        Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                          Meclis Katibi