BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI AĞUSTOS AYI 6’NCİ TOPLANTI 1’İNCİ BİRLEŞİMİN 1’İNCİ OTURUMUNA AİTTOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

24-09-2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI AĞUSTOS AYI

6’NCİ TOPLANTI 1’İNCİ BİRLEŞİMİN 1’İNCİ OTURUMUNA AİT

TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

 

 

KARAR TARİHİ  : 06/08/2020

KARAR NO         :17

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen ( 6 ) adet taşınmazın satışlarının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin ( e ) bendi hükmü gereğince  yapılmasına,

Satışına karar verilen ( 6 ) taşınmazın, satış işleminin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükmü gereğince Belediye Encümenince yürütülmesine, Belediye Meclisinin 06/08/2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile karar verildi

KARAR TARİHİ  : 06/08/2020

KARAR NO         :18

 

İlçe merkezi ile kırsal mahallelerimizde hurdacılık faaliyeti gösteren seyyarlara ;

Hurda toplama faaliyeti içerisinde bulundukları durumlarda gerek yüksek sesle gerekse hurda araçlarındaki anons sistemleriyle  çevreyi  rahatsız edici tutum ve davranışlardan kaçınmalarına,

Haftanın her günü Saat : 11.00-17.00 Saatleri arasında faaliyetlerini sürdürmelerine,

Merkez ve Kırsal Mahallelerimizin Cadde ve Sokaklarına bulunan Çöp Konteyner, Çöp Bidonları ve hurda malzemelerin hurdacılar tarafından izinsiz bir şekilde alınmasının  önlenmesi amacıyla, kırsal kesimlerde İlçe Jandarma  Komutanlığı Ekiplerince, İlçe Merkezinde ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediyemiz Zabıta Ekiplerince denetim ve kontrollerinin yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden tutum ve davranışlarda kolluk kuvvetlerince, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 37.nci maddesi hükümlerine göre idari  yaptırımın uygulanmasına,

Hırsızlık gibi durumların tespit edilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

Konu ile ilgili halkımızın bilgilendirilmesi açısından gerekli duyurunun Belediyemiz ses yayın sisteminden halkımıza sık sık duyurulmasına,

Bu çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla Kurumumuz ile İlçe Güvenlik Birimleri, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve Samsun Hurda Oto Levazımatı Alıcı ve Satıcılar Esnaf Odası Başkanlığı ile koordineli olarak çalışılmasına;

Belediye Meclisinin 06/08/2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu  oy birliği ile karar verildi.

 

                           İlyas ACAR                    Özbey BEDİR                        Güven KICIR

                        Meclis Başkanı                  Meclis Katibi                          Meclis Katibi