BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI EYLÜL AYI 7’NCİ TOPLANTI 1’İNCİ BİRLEŞİMİN 1’İNCİ OTURUMUNA AİTTOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

19-10-2020

KARAR TARİHİ : 04/09/2020

KARAR NO :19

İleride yeni Ulusal Market ve Marketlerin açılması ile ilgili müracaatta bulunulması halinde;

İlçe nüfusumuz, yüzölçümümüz ve küçük esnafımız ( Bakkal, Manav, Büfe, Zücaciye, Küçük Ev Eşyaları, İletişim Sektörü vb. gibi ) göz önünde bulundurulduğunda, bu küçük esnafımızın hem mağduriyet yaşayacağı, hem de şehir içi trafiğin sıkıntılı boyutlara ulaşacağı değerlendirildiğinden;

Ulusal Marketlere sınırlandırma getirilebilmesi için ;

1. Açılması istenilen ulusal marketler arası en az 1000 mt. yarıçapı mesafe şartı aranmasına,

2. Trafik sorunun yaşanmaması için kavşaklara en az 50 mt. mesafe şartının aranmasına,

3. Marketlerde giriş çıkış olarak 2 (iki) kapı olağanüstü durumlar için (Yangın, Deprem v.b. gibi) üçüncü kapının bulunmasına,

4. İşletmeye yetecek kadar depo bulundurulmasına, işyeri alanı içerisinde depolama alanı yoksa bodrum kattan satış yapılan zemin kata malzeme sevkiyatı için yapı ruhsatına tabi asansör bulundurulmasına,

5. İşletmenin çalışma alanı olarak en az 350 m2, depolama alanı olarak da en az 250 m2 şartı aranmasına,

6. Binanın kendi alanı içerisinde yapısal olarak engelli (yaya kaldırımına veya yola işgal olmadan) giriş ve çıkışlarının bulundurulmasına,

7. Havalandırma klimalarının cephelerinin yerleşim çevresinde bulunan mahalle sakinlerini rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmasına,

8. İşletmenin ruhsat m2 si kadar giriş veya çıkışında otopark alanı gösterilmesine,

9. Ulusal market ruhsat talepleri ilçemizin nüfus oranı göz önünde bulundurularak her 2.500 ( İkibinbeşyüz ) nüfus için bir zincir market açılmasına müsaade edilmesine,

Ulusal Marketlerin açılmasının talep edilmesi halinde yukarıda belirtilen şartların aranmasına,

20/08/2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne, Belediye Meclisinin 04.09.2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

 

                                 İlyas ACAR                 Serkan DAL                        Güven KICIR

                                Meclis Başkanı            Meclis Katibi                     Meclis Katibi