ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI OCAK AYI 1’NCİTOPLANTI 1’NCİ BİRLEŞİMİN 1’NCİ OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

07-01-2021

KARAR TARİHİ  : 05/01/2021

KARAR NO         : 01

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci  maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince; Belediye Meclisinin aylık mutat toplantı gününün her ayın ilk haftasında Belediye Başkanı tarafından tayin edilecek gün ve saatte, Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanmasına, Belediye Meclisinin bir aylık tatilinin ise 2021 yılında yapılmamasına, Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/01/2021

KARAR NO        : 02

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereğince, Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, aynı kanunun 39’uncu maddesi gereğince Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında  huzur hakkı ödeneğinin ödenmesine, Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 05/01/2021

KARAR NO         : 03

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’inci ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.nci maddesi gereğince, Belediyemizin 2020 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 2021 yılında Denetim Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere Gizli Oy ile yapılan üye seçiminde ;

Üye Şükrü YÜKSEL ( 15 ) oy, Üye Şenel CINDIK ( 14 ) oy, Üye Nimet KARANLIK  ( 14 ) oy, Üye Dursun UZ ( 13 ) oy ve Üye Nurettin ÇELEBİ ( 13 ) oy alarak Denetim Komisyonuna seçilmelerine;

Denetim Komisyonunun çalışmalarında kamu, kurum ve kuruluşları personelinden yararlanılması halinde ( 1.000 ), diğer uzman kişilerden yararlanılması halinde ise ( 3.000 ) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanacak aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar günlük ödeme yapılmasına, Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 05/01/2021

KARAR NO        : 04

 

            1- Belediyemiz norm kadrosunda TH sınıfında boş bulunan ve Belediye Meclisimizin 02.05.2014 tarih ve ( 23 ) sayılı kararları ile ihdas edilen ( 8 ) dereceli Mühendis kadrosuna karşılık 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Mustafa MUŞTA’ya aylık net 3.000,00.-TL,

            2- Belediyemiz norm kadrosunda TH sınıfında boş bulunan ve  Belediye Meclisimizin 02.05.2014 tarih ve ( 23 ) sayılı kararları ile ihdas edilen ( 10) dereceli Tekniker kadrosuna karşılık 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak Harita Kadastro Teknikeri Halil İbrahim POLAT’A aylık net 2.850,00,00 TL,

            3- Belediyemiz norm kadrosunda  TH sınıfında boş bulunan ve  Belediye Meclisimizin 03.05.2007 tarih ve ( 14 ) sayılı kararı ile ihdas edilen ( 10 ) dereceli Tekniker kadrosuna karşılık  01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak Bilgisayar Programı Teknikeri Özlem ÇAYLI’yaaylık net 2.850.00,00 TL, ücret tespit edilmesine:

            Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilecek personel için tespit edilen yukarıdaki ücretlerin 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere ödenmesine,5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası hükmü gereğince, Alaçam Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oybirliği ile karar verildi.

 

 

                                                          İlyas ACAR          Özbey BEDİR         Güven KICIR

                                                         Meclis Başkanı       Meclis Katibi         Meclis Katibi