2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

25-05-2015

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 02/01/2015 TARİHLİ OCAK AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

(K.NO:01) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.nci  maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.ncı maddesi gereğince;belediye meclisinin aylık mutat toplantı gününün her ayın ilk haftasında Belediye Başkanı tarafından tayin edilecek gün ve saatte,Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanmasına,Belediye Meclisinin bir aylık tatil ayının ise 2015 Yılı AĞUSTOS ayı olarak belirlenmesine,işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile  karar verildi.

 

(K.NO:03) 5393 Sayılı Kanunun 25.nci maddesi gereğince; Denetim Komisyonuna Üye Dursun UZ'un ( 14 ) oy,Üye Sebahittin TURAL'ın ( 14 )oy,Üye Hasan ÇELİK'in ( 14 )oy,Üye Ayşe TÜRKER'in ( 14 )oy,Üye Recep ÇOLAKOĞLU'nun ( 12 )  oy alarak seçilmiş oldukları anlaşılmıştır.Denetim Komisyonunun çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşları personelinden yararlanılması halinde ( 1.000 ),diğer uzman kişilerden yararlanılması halinde ise ( 1.000 ) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanacak aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar günlük ödeme yapılmasının belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

<span bold"="">(K.NO:04) Cittaslow Birliğine ( Yavaş Şehir ) üye olunmasına ve yapılacak iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Hadi UYAR’a tam yetki verilmesine,5393 sayılı Belediye Kanunun 18.ci maddesinin ( o ) bendi uyarınca,işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.