2015 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

07-09-2015

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 04/05/2015 TARİHLİ MAYIS AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

(K.NO:17) 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmî Gazete yayınlanmış olan, “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik “ hükümlerine istinaden, I-II-IV sayılı cetvellerin aynen kabulüne,5393 sayılı Belediye Kanununun 18/l bendi hükümleri ve aynı kanunun 49.maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince,işaretle yapılan oylama sonunda,oy çokluğu ile kabul edildi.

 

(K.NO:18) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ‘’Kesin Hesabın Düzenlenmesi ve Görüşülmesi’’ başlıklı 40. maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereğince,2014 Mali Yılı Kesin Hesabının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(K.NO:19)Belediye Encümenimizin 05/03/2015 tarih ve ( 22 ) sayılı kararı ile İstanbul Sultangazi Belediyesinden hibe veya makul bir bedel karşılığında bir adet damperli kamyon talebinde bulunulmuştur.Sultangazi Belediyesi adına kayıtlı 34 DMU 03 plaka nolu 1987 model MAN marka kamyonun 09/04/2015 tarih ve ( 50 ) nolu Meclis Kararları ile Belediyemiz adına protokol yapılmak suretiyle bedelsiz olarak devredilmesi kararı alınmış,5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( g ) bendi hükmü uyarınca kabul edilerek,aracın Belediyemiz adına tesciline,buna ilişkin yapılacak olan masrafların kurumumuz tarafından karşılanmasına,bu iş veişlemler için Belediye Başkanı Hadi UYAR’a tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi

 

(K.NO:20)Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının İlçemizin Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Projesi kapsamında,Cumhuriyet Meydanında bulunan ve otobüs yazıhanesi,manav ve çay ocağı olarak kullanılan bloktaki dükkanların yıkılması gerekmektedir.

Belediyemizce dükkanları yıkılacak olan söz konusu bloktaki esnafımızın mağdur olmamaları için otobüs yazıhanesi ve çay ocağı olarak kullanılan dükkanların yerine Alparslan Mahallesi Uluçay Caddesi 117 Ada 5 nolu Parsel üzerine bu amaçla kullanılmak üzere geçici dükkanlar yapılmıştır.Manav esnafımız için ise Yenicami  Mahallesi Lise Caddesi No:1/A adresinde bulunan Belediyemize ait boş dükkan tahsis edilmiştir.

İlçemiz Cumhuriyet Meydanında bulunan kiracılarımızın dükkanlarının,yeni adreslerinin nakillerine,kiralama işlemlerinin kira kontratlarının bitim tarihine kadar kontratlarında belirtilen usul ve esaslarda devam edilmesine,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( e ) bendi hükmü uyarınca oy birliği ile karar verildi.