2015 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

07-09-2015

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 04/06/2015 TARİHLİ HAZİRAN AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

(K.NO:21) Mülkiyeti Belediyemize ait olup,İlçemizin Geyikkoşan Mevkiinde bulanan ve Alaçam Öğretmenevi olarak kullanılan  binamızın kiralama süresi 31.05.2015 tarihinde sona erdiğinden,söz konusu binamızın yine Alaçam Öğretmenevi olarak kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına kiralamaya ilişkin dosyasında mevcut Sözleşme,Şartname ve Protokol hükümlerine bağlı  kalınmasına,ayrıca Belediyemiz hizmetleri ile ilgili ihtiyaç halinde öğretmenevinde mevcut 2 adet odanın Belediyemiz adına ücretsiz tahsisine,yemek hizmetlerinde % 15 indirim sağlanmasına,halen uygulanmakta olan 1.754.00.-TL aylık kira bedelinin ilk yıl için aylık 2.000.00.-TL ye yükseltilerek ( 2 ) yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( e ) bendi hükmü uyarınca tahsis edilmesine,müteakip yıllara ait kira bedelinin ise D.İ.E. tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre belirtilen Ü.F.E. katsayısı oranında artış yapılmasına,yapılan açık oylama sonunda oybirliği ile karar verildi.
 

(K.NO:22) İlçemiz Cumhuriyet Meydanı düzenleme çalışmaları kapsamında meydanda yıkımı gerçekleştirilen 8 adet otobüs yazıhanesi Belediye Meclisimizin  04/05/2015 tarih ve (20) sayılı kararı ile Belediyemizce yapılan Alparslan Mahallesi Uluçay Caddesinde bulunan geçici Otogara nakledilmiştir.    

Bunun dışında kalan yıkılmayacak bloktaki 2 adet otobüs yazıhanesine gerekli tebligatlar yapılarak meydanda bulunan dükkanların boşaltılması istenilmiş olup,Metro Otobüs İşletmesi ( Özgür KÖSE ) ve Kamil KOÇ Otobüs İşletmesi ( Zafer DUMAN ) Belediyemize müracaatla,diğer otobüs yazıhane sahiplerinin de olduğu gibi yeni yapılan otogarda bulunan dükkanlara nakillerinin sağlanması durumunda dükkanlarını boşaltacaklarından,İlçemiz Cumhuriyet Meydanında bulunan Zafer DUMAN ve Özgür KÖSE'ye ait dükkanların müstecirleri tarafından Belediyemize iade edilmesini,söz konusu iade edilen dükkanların yerine ilgililerin otobüs yazıhanelerinin yeni yapılan geçici otogardaki adreslerine nakillerinin sağlanması ile kiralama işlemlerinin kira kontratlarının bitim tarihine kadar kontratlarında belirtilen usul ve esaslarda devam edilmesine,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( e ) bendi hükmü uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

(K.NO:23) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği’ne Belediye Meclisimizin 06/03/2015 tarih ve ( 7 ) sayılı kararı ile üye olunmasına karar verilmiştir.

Birlik Tüzüğünün “ Birlik Meclisinin Kuruluşu “ başlıklı 7.maddesinde;        “ Birlik meclisi,üye mahalli idare meclisinin kendi üyeleri arasından seçecekleri 15 üye ile doğal üyelerden oluşmaktadır.Üye mahalli idarelerin başkanları birliğin doğal üyesidir...”

 “ Mahalli İdare Birimlerinin Mecliste Temsil Edilmeleri “ başlıklı 8.maddesinde ;

Birlik meclisine üye mahalli idareleri temsilen ; Samsun Büyükşehir Belediyesi ( 8 ) üye,Alaçam ( 2 ), Bafra ( 3 ) ve Ondokuzmayıs ( 2 ) Belediyelerini temsilen üye seçerler.” denilmektedir.Bu nedenle;

Birlik Meclisinde,Üye Ercan AYDIN ve Üye Selahattin ALKAN’ın asil üye,Üye Ahmet Hasbi SEZGİN’in ise yedek üye olarak Belediyemizi temsil etmek üzere Birliğe üye olarak seçilmelerine,işaretle yapılan oylama sonucu,oyçokluğu ile  karar verildi.