2015 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

07-09-2015

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 01/07/2015 TARİHLİ TEMMUZ AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

(K.NO:24) İlçemizin Yenicami Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bulunan İmar Planı Değişikliğine konu olan mevcut durumdaki 5 m’lik yol alanı kullanımlarının 7 m’ye çıkarılması komisyonca uygun görülmüştür.

Buna istinaden;bu alanda sunulan değişiklik krokisi ve şehir plancısının raporuna istinaden imar değişikliğinin yapılmasının uygun olduğu anlaşıldığından,İmar Komisyonunun Raporu yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

 

 

(K.NO:25) 31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak,Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan,yeni açılan imar yollarından isimsiz bulunan ilişik krokide gösterilen sokağa aşağıda gösterildiği şekilde;

 

Yenicami Mahallesinde bulunan Damla Sokağının bir altında bulunan Bafra Caddesini Dutluk Sokak ile birleştiren 7 metrelik imar yoluna FİDAN SOKAK isminin verilmesine,mezkur kararımızın 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi hükmü uyarınca Alaçam Kaymakamlığının onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

(K.NO:26)Belediye Meclisimizin 03.02.2015 tarih ve ( 6 ) sayılı kararları ile “ Alaçam Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi “ adı ile bütçe içi işletme kurulmasına karar verilmiş ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 71.maddesinin gereğince İçişleri Bakanlığınca 06.05.2015 tarihli gerekli olur verilmiştir.Meclis kararımızda Bütçe içi işletmenin faaliyetlerinin Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi içerisinde yürütülmesine karar verilmiştir.

 

Buna istinaden; Bütçe içi işletme ile ilgili ayrı vergi mükellefiyet kaydının oluşturulması,hesap iş ve işlemlerinin ayrı yürütülecek olması sebebiyle,5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükmü gereğince,2016 mali yılı bütçesinden itibaren yer almak üzere “ Alaçam Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi “ adı altında birim teşekkül ettirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

(K.NO:27) İlçemizin Alparslan Mahallesi Çamlık Mevkiinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait olan 31,308,38 m2 85 Ada 73 nolu Parselin ifraz,yola ve parka terk işlemlerinden sonra kalan ve nazım imar planında yurt alanı olarak ayrılmış,4,611,86 m2 lik parselin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi hükmü uyarınca işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.