2015 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

07-09-2015

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 01/09/2015 TARİHLİ EYLÜL AYI  MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

(K.NO:28) Belediyemiz İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesinin ( Anneler Parkı ) 2015 mali yılına ait,Bütçe Komisyonumuzca hazırlanan,2464 Sayılı Kanunun 97.nci maddesi gereğince Alaçam Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi Ücret Tarifesinin kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.nci maddesinin ( f ) bendi uyarınca yapılan oylama sonucu aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

(K.NO:29) Belediyemizin mevcut hizmet binası 1980 li yıllarda o günün şartlarına uygun olarak yapılmış olup,günümüzde ihtiyacımıza cevap vermemektedir.

Belediyemizin hizmet binasının tamir ve onarımı ile bazı hizmet birimlerinin giriş katına taşınmasının sağlanması amacıyla,Belediyemiz hizmet binası altında bulunan ve kiralama süreleri halan devam eden 4 adet işyerinin,kiracılarımızın muvafakati ile boşaltılarak,eski itfaiye hizmet binasının bulunduğu alanda oluşturulan 3 adet dükkana kira kontratlarında bulunan usul ve esaslar,kira bedeli ve kiralama süreleri ile nakillerinin sağlanarak kiralama işlemlerinin aynen devam ettirilmesine,5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( e ) bendi hükmü uyarınca yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

(K.NO:30)Hizmetlerimizin yürütülmesinde mevcut araçların yeterli olmaması,yasal düzenlemelerin verdiği görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet elektrikli motorsikletin,237 sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesi hükmü uyarınca satın alınmasına yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.