2015 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

11-01-2016

 

 

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 01/12/2015 TARİHLİ ARALIK  AYI

 MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 01/12/2015

KARAR NO         : 36

 

 

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan ve İller Bankası kredisi ile Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması düşünülen 1 adet kamyon ile 1 adet iş makinesi (ekskavatör) için 800.000,00-TL. krediye ihtiyacımız bulunmaktadır..

İhtiyacımız olan söz konusu 800.000,00-TL. kredinin İller Bankasından temin edilmesine,yapılacak iş ve işlemler ile ilgili Belediye Başkanı Hadi UYAR’a tam yetki verilmesine,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi ile 68. Maddesinin ( d ) ve ( e ) bentleri hükmü uyarınca işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 01/12/2015

KARAR NO         : 37

 

 

Belediyemiz sınırları içerisinde ilçemizin vizyonunu ortaya çıkaracak,kent estetiği ve görsel kirliliğin önlenebilmesi için öncelik sırasına göre,Bafra Caddesi,Lise Caddesi,Yakakent Caddesi ve Samsun Caddelerinde bulunan eski yapılara dış cephe kaplaması yapılarak estetik bir görünüme kavuşturulabilmesine,kararımızın Samsun Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

         Hadi UYAR                              Ahmet Hasbi SEZGİN                        Çetin AKÇA

         Meclis Başkanı                              Meclis Katibi                                 Meclis Katibi