Alaçam Belediye Meclisinin 02/02/2016 Tarihli Toplantısı.

10-02-2016

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 02/02/2016 TARİHLİ ŞUBAT AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

 

KARAR TARİHİ  : 02/02/2016

KARAR NO         : 09

Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden;01/02/2015 tarihli Belediye Meclis toplantısında  görüşülerek imar komisyonuna havale edilen imar değişikliği teklifi için İmar Komisyonu 18/12/2015 tarihinde toplanarak,İlçemizin Yenicami ve Alparslan Mahallesi Yunus Emre Caddesi Cezaevi Mevkiinde imar planı değişikliğine konu olan alanda uygulanacak değişiklik İmar Komisyonunca uygun görülmüştür.Bu alanda sunulan değişikliğin aynen kabulüne,3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi hükmü uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 02/02/2016

KARAR NO         : 10

Alaçam Belediye Meclisinin 02/02/2016 tarihli toplantısında gündemin 2'nci maddesini teşkil eden; Belediyemizce hazırlanan ''Alaçam Belediye Başkanlığı Bütçesinden Yapılacak Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği'' 'nin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun  18/m maddesi hükmü uyarınca Belediye Meclisince kabulüne ve yönetmeliğe göre yapılacak harcamaların Belediye bütçesinden karşılanmasına işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 02/02/2016

KARAR NO         : 11

Alaçam Belediye Meclisinin 02/02/2016 tarihli toplantısında gündemin 3'üncü maddesini teşkil eden; Belediyemiz sınırları içerisinde ilçemizin vizyonunu ortaya çıkaracak, kent estetiği ve görsel kirliliğin önlenebilmesi için öncelik sırasına göre, Alparslan ve Yenicami Mahallesi sınırları içinde bulunan Bafra Caddesi ve Lise Caddesi, Yenicami Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediye Caddesi ve Atatürk Caddesi, Fatih ve Alparslan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yakakent Caddesi ve Samsun Caddelerinde bulunan eski yapılara dış cephe kaplaması yapılarak estetik bir görünüme kavuşturulabilmesine, kararımızın Samsun Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

       Hadi UYAR                               Ahmet Hasbi SEZGİN                     Çetin AKÇA

       Meclis Başkanı                         Meclis Katibi                                    Meclis Katibi