Alaçam Belediye Meclisinin 01/03/2016 Tarihli Toplantısı.

21-03-2016

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 01/03/2016 TARİHLİ MART AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

KARAR TARİHİ  : 01/03/2016

KARAR NO         : 12

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan ‘’ Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı ’’ kapsamında projeye dahil olmak üzere Belediyemiz adına ‘’Alaçam Butik Otel, Yöresel Ürünler Tanıtım Merkezi ve El Sanatları Tasarım ve Tanıtım Merkezi’’ başlıklı projeler sunulmasına ve projelerin başarılı olması durumunda projelerin uygulanmasına, ilzama ve projelerin imzalanmasında  Belediye Başkanı Hadi UYAR’ın yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 01/03/2016

KARAR NO         : 13

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 01/03/2016 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden;  İlçemizin Çeşme Mahallesi İstiklal Sokak No:12 adresinde bulunan, tapuda 169 Ada  7 parsel üzerinde 384,67 m2’lik avlulu kargir ve ahşap bina, Yenicami Mahallesi Karagüllü Sokak No:5 adresinde bulunan, tapuda 211 Ada 4 parsel üzerinde 355,23 m2’lik ahşap bina ve Karşıyaka Mahallesi Köprübaşı Sokak No:1 adresinde bulunan tapuda 17 Ada 7 parsel üzerinde 391,34 m2’ lik avlulu kargir ve ahşap bina restore ettirilerek gelecek kuşaklara aktarılması ve  İlçe turizmine kazandırılması amacıyla Belediyemizce kamulaştırılmıştır.

            Belediyemiz maddi imkanları, söz konusu kamulaştırma bedellerinin ödenebilmesi için uygun olmadığından, 300.000,00-TL’ lik bedelin banka kredisi olarak temin edilmesine, kredi ile ilgili temlik vermeye ve yapılacak iş ve işlemler ile ilgili Belediye Başkanı Hadi UYAR’ ın yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 01/03/2016

KARAR NO         : 14

 

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 01/03/2016 tarihli toplantısında gündemin 5’inci maddesini teşkil eden; mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Kapalı Pazar yerinde bulunan 51 nolu bağımsız bölümün, hizmet binası olarak kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesi ( e )  bendi  hükmü gereğince Alaçam Engelliler Derneğine kiralanmasına işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 01/03/2016

KARAR NO         : 15

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 01/03/2016 tarihli toplantısında gündemin 6’ncı maddesini teşkil eden;        mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Yenicami Mahallesi Lise Caddesi Eski İtfaiye Hizmet Binası üzeri 1’inci kat Belediye Meclisimizin 03.09.2016 tarih ve ( 27 ) sayılı kararı ile 5 ( beş ) yıl süreyle, aynı binanın 2 ve 3’üncü katları ise Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih ve ( 30 ) sayılı kararı ile spor salonu olarak kullanılmak üzere 10 ( on ) yıl süreyle Alaçam Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü adına tahsis edilmiştir.

            Söz konusu binada spor salonu olarak yapılacak tadilatlara esas olmak üzere, ilgili Kurum tahsisli yerlerin tahsis süresinin uzatılmasını talep etmiştir. Bu amaçla mevcut 2 adet tahsisin kaldırılarak aynı yerlerin, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına 25 ( yirmi beş ) yıl süreyle  tahsis edilmesine  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesi ( e ) bendi ve  75’inci maddesi  ( d ) bendi   hükümleri uyarınca işaretle yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile karar verildi

 

 

 

 

       Hadi UYAR                               Ahmet Hasbi SEZGİN                     Çetin AKÇA

       Meclis Başkanı                         Meclis Katibi                                    Meclis Katibi