ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 06/06/2016 TARİHLİ TOPLANTISI

14-07-2016

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 06/06/2016 TARİHLİ HAZİRAN AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

KARAR TARİHİ  : 06/06/2016

KARAR NO         : 28

             Alaçam Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden;        Samsun İlkadım Belediyesine ait 55 EE 702 plaka sayılı 1996 Model Ford Kamyonet  İlkadım Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve ( 51 ) sayılı kararı, 55 SK 387 plaka sayılı 2001 Model Fatih Çöp Aracı 02.05.2016 tarih ve ( 52 ) sayılı meclis kararı ile Belediyemiz adına bedelsiz olarak devredilmiştir.     5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin ( g ) bendi   hükmü uyarınca sözkonusu 2 adet araç bağışının  kabul edilerek, araçların  Belediyemiz adına tesciline, buna ilişkin yapılacak olan  iş ve işlemler için Belediye Başkanı Hadi UYAR’ ın yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

   KARAR TARİHİ  : 06/06/2016

KARAR NO         : 29

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; İlçemizin Yenice Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, vatani görevini ifa etmekte iken terörle mücadele sonucu 18 Eylül 2012 tarihinde Bingöl İli Kardeşler mevkiinde konvoy halindeki araçlara teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşerek hayatını kaybeden Şehit Jandarma Er Savaş TOPAL’ın ismini, mülkiyeti Belediyemize ait Yenice Mahallesi Sapak Sokakta yapılmakta olan parka verilmesine, mezkur kararımızın 5393 sayılı Belediye Kanununun 81’inci maddesi hükmü uyarınca Alaçam Kaymakamlığının onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 06/06/2016

KARAR NO         : 30

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İlçemizin Fatih Mahallesi Geyikkoşan Mevkiinde yapımı tamamlanmak üzere olan düğün salonunun işletmeciliğinin tarafımızca yapılmak üzere,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin ( d ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz adına tahsisinin talep edlmesine  işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 06/06/2016

KARAR NO         : 31

 

           Alaçam Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarihli toplantısında gündemin 5’inci maddesini teşkil eden; Başkanlığın 06/06/2016 tarih ve 5106971-349-5/365-a sayılı yazısına istinaden; 2015-2016 Sezonu Mersin ilinde düzenlenen okullar arası Bocce Türkiye Şampiyonasında Yıldız Kız Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Etyemez Alpaslan Gül Ortaokulu öğrencilerinden Aylin EMİR, Satu GÜREL, Selma KALANÇ ve  Semra KOCABAŞ’ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesi b bendi hükmü uyarınca 1 (bir)’er adet tam altınla ödüllendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

       Hadi UYAR                                  Hasan SAĞLIK                            Selahattin ALKAN

       Meclis Başkanı                            Meclis Katibi                                 Meclis Katibi