BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI NİSAN AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

30-04-2020

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI NİSAN AYI

OLAĞANÜSTÜ 4.ncü TOPLANTISININ 1.NCİ BİRLEŞİMİ 1.NCİ OTURUMUNDA

ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

 

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 22/04/2020

KARAR NO         : 09

 

 

 

 

Kayıtsız, şartsız, bedelsiz ve ivazsız hibe edilmek istenen şirketin;

 

Şirket Unvanı            : Alaçam Kompozit ve Çelik Konstrüksiyon San.Tic.Ltd.Şti.

Ticaret Sicil Tescili   : 13.04.2020 tarihinde 10057 sayılı Türkiye Sicil Gazetesinde İlan Edilmiştir.

Ticaret Sicil No         : 551-Alaçam

Mersis No                 : 0047196259100001

Şirketin Merkezi       : Yenicami Mah.Damla Sk.No:4/1 Alaçam/Samsun

Sermayesi                : 3.000,000,00 ( Üçmilyontürklirası )

Hibe Edilmek İstenen

Miktar                       : 300.000,00 ( Üçyüzbintürklirası )

 

 

 

                        10.04.2020 tarihli Ayrıntılı Bilançosu/Sermayesi ve diğer tescile ilişkin belgeleri incelenen Alaçam Kompozit ve Çelik Konstrüksiyon San.Tic.Ltd.Şti.’nin Belediyemize %10 miktarındaki hissesini kayıtsız, şartsız, bedelsiz, ivazsız hibe yolu ile devir etmesinin kabul edilmesine;

 

            Hisse bazında kayıtsız, şartsız, bedelsiz, ivazsız hibe yolu devri yapılacak olan şirketin % 10 miktarındaki hissesinin devir alınması aşamasında diğer kamu, kurum ve kuruluşlarda yapılacak olan iş ve işlemlerin yürütülmesinde, evrakların imzalanmasında, hissenin devir alınmasında, kurumumuzu temsil ve ilzama, Belediyemiz adına Şirketin Tüzel kişiliğini temsile Belediye Başkanı İlyas ACAR’ın yetkili kılınmasına Belediye Meclisinin 22/04/2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI NİSAN AYI

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISININ 1.NCİ BİRLEŞİMİ 1.NCİ OTURUMUNDA

ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 22/04/2020

KARAR NO         : 10

 

 

 

17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Koronavirüs ( Covid – 19 ) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılı Kanunun 1.nci maddesinin ( ç ) ve ( g ) fıkrası hükümleri gereğince ;

 

            19.03.2020 tarihinden itibaren kurumumuzun mülkiyeti ve tasarrufunda  bulunan bu süreç içerisinde alınan tedbir ve önlemler kapsamında faaliyetleri durdurulan ve faaliyette bulunmayan mülk kiracılarımızdan ;

 

            Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin, faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesine;

            İlan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin alınmamasına;

 

            Bu süreler bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 ay süre ile uzatılması halinde aynı usul ve esaslara uyulmasına,7244 Sayılı Kanunun 1.nci maddesinin ( ç ) ve ( g ) fıkraları hükmü gereğince, Belediye Meclisinin 22/04/2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

                                                                İlyas ACAR     Özbey BEDİR          Güven KICIR

                                                               Meclis Başkanı  Meclis Katibi          Meclis Katibi