Etik Komisyonu

04-04-2019

ALAÇAM BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

 

            5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29’uncu maddesi gereğince; etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere;

 

        1-Mali Hizmetler Müdürü Mustafa ÇELİK

        2-Veteriner Hekim Esra NAZLIM

       3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili İsmail PELTEK'den oluşan üç personel ile

       "Belediye Etik Komisyon"teşekkül  edilmiştir.

       Etik Komisyonu üyeleri, bu görevlerini 5 (beş) yıl süre ile Yönetmelikte belirtilen usül ve esaslara uygun olarak yürütecektir.