KATEGORİLER

Mübadele Müzesi

09-05-2015

 24 Temmuz 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması’na konulan ek protokolle tarihteki ilk resmi zorunlu göçü içeren halkların mübadelesi ile yaklaşık iki milyon insan memleketlerinden ayrılarak yeni yerleşim yerlerine taşınmıştır.

       İmzalanan ek protokole göre; İstanbul ve Batı Trakya haricindeki Yunanistan’daki Türkler ile Türkiye’deki Rumlar zorunlu göçe tabi tutuldular. İşte bu kitlesel ve zorunlu göçe “Mübadele”, mübadeleye tabi tutulan insanlara da “Mübadil” denilmektedir. Din esasına dayalı olan bu zorunlu göçle birlikte Anadolu’dan Yunanistan’ a yaklaşık olarak 1.250.000 Ortodoks Hıristiyan Rum göç ederken Anadolu’ya ise yaklaşık 500.000 Müslüman Türk göç ettirilmiştir. Türkiye ve Yunanistan arasında savaş sürecinde ortaya çıkan bu fiili durum, Lozan görüşmelerinde, Türk ve Rum ahalinin zorunlu mübadelesini öngören bir protokolün imzalanması sonucunu doğurmuştur.

        

      Sonuçta da insanların kendi iradeleri dışında doğup büyüdükleri topraklardan koparılarak farklı yerlere göç ettirilmiştir. Tabiatıyla böyle bir göç uygulamasının her iki halk açısından da sosyal ve kültürel sorunların yanında insani manada da derin izleri belki de hiç silinmeyecek şekilde ortaya koymasının yanında, günümüzde mübadillerin ikinci ve üçüncü kuşaklarından da o süreçte yaşananlara dair bitmez tükenmez hikâyeleri dinlememiz mümkündür.

 

ALAÇAM MÜBADELE MÜZESİ

    Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan taşınmaz  19.yy’ ın son çeyreğinde İptidai Mektebi olarak yapılmış, daha sonraki dönemlerde  farklı işlevlerde yine  kamu binası olarak hizmet vermiştir.

    Taşınmaz 2010 yılında Samsun İl Özel İdaresi  tarafından restore edilmiştir. 16 Nisan 2012 tarihinden itibaren ziyarete açık olup 18 Eylül 2012 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın ziyareti ile resmi olarak açılmıştır. Alaçam Mübadele Müzesi, Etnografik eserlerden müteşekkil bir müze ve  aynı zamanda tematik  bir müzedir.Müzedeki eserler 24 Temmuz 1923  yılında Lozan Antlaşması’ na konulan ek protokolle  zorunlu göçe tabi tutulan mübadillerin yanlarında getirdikleri günlük kullanım eşyaları, belgeler ve fotoğraflardan oluşmaktadır.

   Yapı, yığma tuğla ile iki  katlı olarak inşa edilmiştir.Müze giriş kat;  idari bölüm, dokümantasyon,  wc  ve depo gibi bölümler den oluşmaktadır. Dokümantasyon bölümü mübadele ve ilçe tarihine ait yayınlar ve mübadele yıllarına ait fotoğraflardan oluşan fotoğraf albümlerinden oluşmaktadır.İkinci kat eserlerin tefrişinin yapıldığı bölümdür.  Tefriş bölümümüz Lozan Antlaşması’na  30 Ocak 1923 tarihinde konulan ek protokol ve Mustafa Kemal Atatürk’ün  “ Mübadiller Kaybedilmiş Toprakların Aziz Hatıralarıdır “ sözü ile ziyaretçileri karşılamaktadır.

   Vitrinlerimiz de mübadil kadınlara ait özel günlerde kullanılan elbiseler,  ( bindallı, gelinlik, üç etek, cepken, şalvar,  gelin başörtüsü  gibi) günlük kıyafetler ayrıca erkek  giysileri de yer almaktadır.Müzede sergilenen  kıyafetler , çevreler, kuşaklar, peşgirler  genellikle çeyiz olarak hazırlanmış eserlerdir. Bundan dolayı üzerleri  zincir, tel kırma, tel sarma gibi tekniklerle yoğun olarak işlenmiştir.  Müzemizde mübadil kültürünü yansıtan çevreler,  kıl ve keten dokuma eserler, sandıklar,  mesleki aletler vemutfak eşyaları da yer almaktadır. Vitrinlerimizde mübadele yıllarına dair fotoğraflar ve belgeler  sergilenmektedir. Bunlar mübadillerin göç esnasında ve gemilere taşınırken çekilen fotoğrafları, mübadillere verilen yol belgeleri ( pasaport ) ve kurtuluş savaşına ait bazı belgeler şeklindedir.  Ayrıca birinci kuşak mübadillerden hayatta olanlarının müzemize bağışladığı bireysel kullanım eşyaları da sergilenmektedir.

   Mübadele yıllarında çekilen tarifi zor acılar ve varsa yaşanan mutluluklardan iz taşıyan günlük kulanım eşyaları, belgeler ve fotoğraflar Alaçam Mübadele Müzesi’ nde yeniden hayat bulmaktadır. Ülkemiz de mübadele ve göç ile ilgili açılan ilk müze olma özelliğini de taşıyan Alaçam Mübadele Müzesi ziyaretçilerini görsel bir yolculuğa çıkaracak, sizler ile anlam kazanacaktır.

Ziyaret Saatleri: Alaçam Mübadele Müzesi 8.00 – 17.30 saatleri arasında hergün ziyarete açıktır.

İrtibat Tel         :  (362) 601 60 20

Adres               : Çeşme  Mahallesi  Eski Şube Sokak No: 8 Alaçam / SAMSUN

Müze  e- mail  : alacammubadelemuzesi@hotmail.com

HAZIRLAYAN : Serpil AKSOY, Müze Sorumlusu / Arkeolog

Benzer Haberler