ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI MAYIS AYI 5.NCİ TOPLANTI 1.NCİ BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

18-05-2021

 

KARAR TARİHİ  : 17/05/2021

KARAR NO         : 12

 

            Belediyemizce Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteği ile Orda Bir Köy Var Yakında projesi kapsamında, İlçemizin Geyikkoşan mevkiinde yapımı tamamlanan sosyal tesisin konaklama birimlerinin ücret tarifesinin 2021 yılında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda belirtildiği şekliyle ;

 

  1. Konaklama yapılacak gün ;
  1. MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL aylarında olması durumunda bir ( 1 ) günlük ücretin 250,00.-TL.,
  2. OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-EKİM-KASIM-ARALIK aylarında olması durumunda bir ( 1 ) günlük ücretin 200,00.-TL,
  1. Müşteri rezervasyonunu konaklama birimine giriş tarihine  ( 14 ) gün kalana kadar iptal ettirebilir. Bu durumda müşterinin ödemiş olduğu ücret, banka komisyonu düşülmek suretiyle kendisine iade edilir.
  2. Müşteri rezervasyonunu konaklama birimine giriş tarihinden  ( 14 ) günden kısa süre kalması durumunda iptal ettirmek isterse herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

uygulanmasına,2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin  ( f ) bendi hükmüuyarınca, aynenkabulüne, Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 17/05/2021

KARAR NO         : 13

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Alparslan Mahallesi Çavuş Sokak  NO: 27 adresinde  614 ada 53 parsel üzerinden bulunan 4.529,53 m2 lik alanın  Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e bendi hükmü gereğince Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile karar verildi.

 

                                    İlyas ACAR                          Güven KICIR                              Özbey BEDİR

                                  Meclis Başkanı                       Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

 

 Meclis Başkanı                    Meclis Katibi    Meclis Katibi