ALAÇAM BELEDİYESİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN

13-03-2023

            ALAÇAM BELEDİYESİ

ADINA KAYITLI  TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN

 

            1.Alaçam Belediye Başkanlığına ait  aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca PAZARLIK USULÜ suretiyle satılacaktır.

 

2. İhaleye konu taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır.

 

SIRA

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

MUAMMEL BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAAT

1

AŞAĞIKOÇLU

DEVEBOYNU

167

89

5368,20 M2

110.000,00 TL

3.300,00 TL

14:00

2

GÜLKAYA

ORTAGERİŞ

159

9

4884,43 M2

245.000,00 TL

7.350,00 TL

14:30

3

PELİTBÜKÜ

KOĞUZ

132

132

5460,69 M2

137.000,00 TL

4.110,00 TL

15:00

4

PELİTBÜKÜSEKECEK

SEKECEK

275

1

763,68 M2

25.000,00 TL

750,00 TL

15:30

5

SANCAR

MERKEZ

105

35

2475,37 M2

175.000,00 TL

5.250,00 TL

15:45

6

VİCİKLER

GÜRGERİŞ

117

25

7819,46 M2

400.000,00 TL

12.000,00 TL

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.İhale Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı salonunda 16.03.2023 Perşembe günü yapılacaktır.

 

4.İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilecektir.

 

5. İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5. ve 6. maddelerindeki yazılı şartları taşımaları gerekmektedir.

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

A)GERÇEK KİŞİ :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Kimlik Kartı Fotokopisi

-Kanuni ikametgah

-Geçici teminat dekontu

-Nüfus kayıt örneği

-Vekaleten gireceklerin noterden düzenlenmiş vekaletname örneği

-Alaçam Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge.

 B)TÜZEL KİŞİ :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Bağlı bulunduğu odadan ticaret sicil belgesi

-Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair Noter tasdikli yetki belgesi

-Geçici teminat dekontu

-Noter tasdikli imza sirküsü

-Alaçam Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge.

 

C)ORTAK GİRİŞİM OLUNMASI HALİNDE : Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.    

 İlan olunur.