ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 03/02/2017 TARİHLİ ARALIK AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETİ

07-02-2017

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 03/02/2017 TARİHLİ ŞUBAT AYI MUTAT  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

KARAR TARİHİ  : 03/02/2017

KARAR NO         : 7

 

Alaçam Belediye Meclisinin 03/02/2017 tarihli toplantısında gündemin 1’nci maddesini teşkil eden; İlçemizin Yenicami Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, E35d-12c-2c ve E35d-13d-1d no’lu koruma amaçlı imar planı paftasında 2,3,4,5,6,7,8 ve 9 no’lu  kadastro parsellerinin bulunduğu alandaki imar planı değişiklik teklifinin 02.01.2017 tarihli İmar Komisyon Raporuna göre aynı şekilde onanmasına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8’inci maddesi ( b ) bendi  hükmü gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

KARAR TARİHİ  : 03/02/2017

KARAR NO         : 8

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’nci maddesi gereğince, Belediyemizin 2016 yılına ait tahsilat denetimi, Belediye Denetim Komisyonunca yapılacağından, Belediye Kanununun aynı maddesi gereğince komisyonumuza yardımcı olmak üzere 06.01.2017 tarih ve 12 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamından Belediye Tahsilat Denetiminde görev yapmak üzere 2 kişinin görevlendirilmesi istenilmiştir.

           

            Kaymakamlık Makamının 17.01.2017 tarih ve 43 sayılı yazısı ile Mal Müdürlüğü personellerinden V.H.K.İ. Kemal ŞAHİN ve V.H.K.İ. Murat GÜNEY Denetim Komisyonuna yardımcı olmak için görevlendirilmiştir.

           

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’nci maddesi hükmü uyarınca Mal Müdürlüğü personelleri V.H.K.İ. Kemal ŞAHİN ve V.H.K.İ. Murat GÜNEY'in Denetim Komisyonu emrinde ( 10 ) iş günü süre ile görevlendirilmelerine, görevlendirilen personele Belediye Meclisimizin  02.01.2017 tarih ve ( 3 ) sayılı kararı ile tespit edilen miktar üzerinden günlük ödeme yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 03/02/2017

KARAR NO         : 9

 

           Alaçam Belediye Meclisinin 03/02/2017 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; 31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, İlçemizin Kadıköy Mahallesinde bulunan Çuha Sokağın adının, 24 Kasım 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı esnasında yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan mahalle halkından ‘’ Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal BOLAT Sokağı ‘’ olarak değiştirilmesine ve mezkur kararımızın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81’inci maddesi hükmü gereğince Alaçam Kaymakamlığının onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

           Hadi UYAR                                  Hasan SAĞLIK                          Selahattin ALKAN                                                      

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                 Meclis Katibi