İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

13-05-2024

  Ali MERT

                    İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

TELEFON:0362 622 07 16

FAKS: 0362 622 02 30

EMAİL:fenisleri@alacam.bel.tr

 

 

 

Görev Alanları :

Alaçam Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün görev ve yetkileri şunlardır:

1. Başta İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği,

♦ 7269 sayılı Afet Yasası ve mevzuat hükümlerine göre 5393 sayılı Belediye Kanunu,

♦  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

♦  Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları ile ilgili 7269/1051 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ve Yapılacak işler,

♦  3621 sayılı Kıyı Kanununun 4856 sayılı Çevre Kanunu,

♦  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

♦  4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu,

♦  5162 sayılı Toplu Konut Kanunu,

♦  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

♦ 5711 sayılı yasa ile değiştirilen 634 sayılı Kat Mülkiyetinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve mevzuat hükümleri ile İmar planlama karar ve plan notları,

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Aydınlatma Metni indirmek için tıklayın.